Atriumjordet Sameie

Atriumjordet Sameie

32Boliger
RekkehusBygningstype
1970Byggeår

Styret

Om oss

Sameiet består av 32 seksjoner fordelt på åtte bygninger.

Atriumjordet sameie er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 880074652. Link til Atriumjordet i Enhetsregisteret

Sameiet ligger i Fredrikstad kommune med følgende adresse:

Jacob Buvigs plass 1 – 32, Gårsnr 423, Bruksnr 66.

Tomteområde
Tomteområde

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.

Tomten er festet og bortfester er Petter Vennerød. Vennerød representeres ved advokat Vidar Laundry & Co. Ifølge festekontrakt av 4. november 1970 er tomten på 14 373 m2. Festekontrakten er løpende til 2069 med rett til fornyelse. Festeavgiften kan reguleres, men ikke oftere enn hvert 10. år og ikke mer enn gjeldende kostindeks. Siste justering ble gjort i 2018 og gjeldende festeavgift er NOK 48.000,-

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer