Bondistranda Sameie 3

Bondistranda Sameie 3

Bondistranda 21 - 27, ASKER
45Boliger
BlokkBygningstype
2013Byggeår

Styret

Om oss

Bondistranda 21, 23, 25 og 27 blir styrt gjennom Bondistranda Sameie 3. Totalt inngår 45 selveierleiligheter i sameiet, som ble ferdigstilt i 2013. Dette var byggetrinn 2 av totalt 3 trinn. Vi er attraktivt plassert i naturskjønne omgivelser 1,7 km fra Asker sentrum og 600 meter fra Bondivann stasjon. 300 meter unna ligger en stor Kiwi-butikk på 2000 m². Sameiene på Bondistranda disponerer to brygger som ligger i slåbrokavstand fra leilighetene. Her ligger alt til rette for et morgenbad!

 

Bebyggelsen og uteområdene er skjermet mot støy fra Røykenveien ved at lamellblokker på garasjekjellere er lagt i tre tun opp mot veien i øst. Bebyggelsen åpner seg ned mot Bondivann i vest, med en oppbrutt rekke av mindre bygningsvolumer utformet som punkthus. Den åpne strukturen mot vest gir lamellhusene bak utsyn ned til vannet og bryggene.

 

Miljøstrategien for utbyggingen ble nedfelt i et miljøprogram utarbeidet av Arkitektkontoret GASA AS. På bakgrunn av dette ble det prosjektert en energieffektiv bebyggelse, med variasjon i boligtyper, volumoppbygging og fasadeuttrykk, men med et enhetlig formspråk i detaljering, farge- og materialbruk. Prinsippene for universell utforming ble lagt til grunn.

 

Bondistranda byggetrinn 1 ble nominert til Årets Bygg 2012. Juryen uttalte at dette boligprosjektet er et forbilledlig eksempel på positiv stedsutvikling, og et eksempel på god byggeskikk og arkitektur.

 

Sameie 3 består av mennesker i alle aldre og livsfaser. Alt fra unge par og familier, til personer med lengre livserfaring.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer