Borettslaget Bergstien 11

Borettslaget Bergstien 11

15Boliger
BlokkBygningstype
-Byggeår

Styret

Om oss

Bygårdsanlegg i Gamle Aker Oppført: 1901-1903

Vernestatus: Kommunalt listeført

Eiendommen ligger innenfor kulturmiljøet St. Hanshaugen, som i «Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030» er definert som område for bevaring av kulturmiljø, har erkjente nasjonale kulturminneinteresser.

Bergstien er en eldre gatestrekning og har i seg selv verdi som del av et historisk bymiljø kantet av verneverdig bygninger.

Borettslaget ble stiftet i 1985 med forkjøpsrett blant de kommunale leietakerne.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer