Borettslaget Torvteigen II AL

Borettslaget Torvteigen II AL

Torvteigen 2-26 (partall), ÅLESUND
127Boliger
BlokkBygningstype
1985Byggeår

Styret

Om oss

 

Velkommen til Torvteigen

Borettslaget Torvteigen 2 AL er veldrevet og med en nyere oppusset bygningsmasse - ytterdeler ble

renovert til tiltaksklasse 0 for noen få år siden, og det tilsier at teknisk tilstand i borettslaget er på et svært

godt nivå.

Vi sier derfor at vi er det rimeligste borettslaget å kjøpe bolig i, når en tar med tilstand.

Vi tror derfor vi er et trygt valg!

Borettslaget har bundet renten på halvparten av lånegjelden i flere år. Og har ut fra dette en svært god

økonomi. Det blir derfor ikke økning i husleie i 2023 heller, men økning i kabel-TV avgift vil komme.

Felleskostnaden/Husleien kan virke høy, men husk at du i den summen har internett, kabel-TV,

kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt), forsikring av bygningsmasse

(du må selv ha innboforsikring) strøm i fellesområder, vaktmestertjeneste, brøyting, fellesrom,

plenklipping, vedlikehold, forretningsførsel i OBOS og administrasjon. Fellesgjelden er kommet av

oppussing, og er også omfattet av felleskostnad, med renter og avdrag.

Siden en i borettslagssammeneheng ikke aktiverer oppussing, ser det ut som gjelden er høyere enn

verdien i regnskap, men dette er ikke tilfelle, det er et regnskapsmessig fenomen.

Borettslaget betaler også medlemskontingenten din til OBOS, når du bor i borettslaget. Medlemskapet i

OBOS innebærer en rekke fordeler, som kan spare deg mye.

Det å bo i et borettslag betyr at du har en borett til din leilighet. Vi er et borettslag som lar våre beboere i

stor grad utøve beboerskapet med tanke på oppussing mv. Men skal du røre noe annet enn overflate, MÅ

borettslaget kontaktes, da rørinstallasjoner, sluker mv går i vegger og gulv.

Merk også husordensregler, og regler ifht dyrehold. Vi bor tett, og i mur-bygg bærer lyd langt.

Vi har 126 leiligheter i borettslaget, med 11 eller 12 leiligheter i hver oppgang.

På parkeringsplass i garasjen kan det kun stå registrerte biler, da biler uten ikke har forsikring - og en

brann vil derfor ikke bli dekket av andre skadelidtes forsikringsselskap - om de ikke har kasko.

Noen har installert ladepunkt på sin parkeringsplass, det er en egenandel på dette på ca 20.000, og da vil

du kvartalsvis få avregning på brukt strøm i fra Borettslaget. Laderen følger leiligheten

Borettslagets styre består av engasjerte personer, som ivaretar beboernes tarv på best mulig måte.

Vi har hyppige møter, og søker også å lage arrangement til beboerens beste.

Vi har fellesrom til utleie - dog ikke til fester og sene selskap, vi har på området stasjon for glass mv, det er

søppelrom i garasje - der svart dunk er restavfall og blå dunk er papir.

Større mengder papir, må en søke å få bort selv.

Sjekk hvor mange nøkler som er laget til din leilighet, det er Låseservice som har lås systemene, og

trenger du nøkler/brikke, så rekvireres dette av meg, og du henter og betaler hos dem i Breivika.

Din nøkkel går til leilighet, postkasse, og 2 boder(hengelås), samt søppelrom.

Brikke går til ytterdør og garasjedør, det kan kjøpes port åpner til garasje.

Borettslaget har vaktmester, som ivaretar fellesområder. Det betyr brøyting om vinter, plener om

sommer, vi har leikeplass, trampoline, og en stor felles parkeringsplass, i tillegg til den plassen du

disponerer i garasjeanlegget..

Inne på området har vi også barnehage, og vi disponerer veier sammen med rekkehusene, som er

Borettslaget Torvteigen 1.

Er det noe du lurer på, står vi i styret til disposisjon, og vi kontaktes via mail: torvteigen2@styrerommet.no

mvh

John Breivik, Styrets leder

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer