Om sameiet

Eiers.Sameiet Dalsbergstien 22

Eiers.Sameiet Dalsbergstien 22

Dalsbergstien 22 A - F, Oslo

Styret

Fakturaadresse

S. 7041 Eiers.Sameiet Dalsbergstien 22
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Eiers.Sameiet Dalsbergstien 22.Om nærområdet
107Boliger
BlokkBygningstype
1997Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:996242153
Selskapsnummer:7041
Eiers.Sameiet Dalsbergstien 22

Eiers.Sameiet Dalsbergstien 22

Dalsbergstien 22 A - F, Oslo
107Boliger
BlokkBygningstype
1997Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:996242153
Selskapsnummer:7041

Fakturaadresse

S. 7041 Eiers.Sameiet Dalsbergstien 22
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Eiers.Sameiet Dalsbergstien 22.Om nærområdet

Om oss

Sameiet Dalsbergstien 22 deler garasjeanlegg og utearealer med Sameiet Falbesgate 18. Sameiet ble etablert i 1997 og drevet som utleieboliger for KLP frem til 2010 hvor Frydenlund Tingrettslig SE ble etablert.

 

Dalsbergstien 22 er et sameie med 107 seksjoner fordelt på 6 oppganger.

 

Dalsbergstien er oppkalt etter Jens Dalberg (1748–1813) som eiet Dalbergløkka.

 

Sameiet er ført opp på den gamle bryggeritomten til Frydenlund Bryggeri. Bryggeriet ble etablert i 1859 av Mads Langaard, som skal ha vært bror at den noe mer kjente tobakk produsenten Conrad Langgaard.

 

Navnet Frydenlund skal stamme fra en løkke som lå her før bryggeriet ble bygget. Flere bygg etter bryggeri tiden er vernet, bl.annet fabrikkpipen som synes fra store deler av Oslo. Den mistet et par murstein i 2016 og ble renovert av eier KLP Eiendom.

 

Det er KLP som eier grunnen rundt byggene. Vår eiendomsgrense går kant i kant med grunnmuren.unntatt foran kjøreporten. Belysning og beplantning rundt sameiene er derfor ansvaret til KLP.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer