Fosstunet Sameie

Fosstunet Sameie

Fossveien 8 - 76, ASKER
35Boliger
BlokkBygningstype
2012Byggeår

Styret

Om oss

Fosstunet Sameie består av 35 boenheter som alle eier sin andel av boligmassen. Byggene i Fosstunet Sameie består av seks frittstående seksjoner med seks i leiligheter i hver enhet (med unntak av en seksjon som har fem leiligheter) Når det gjelder uteområdet er dette felles, med unntak av 3 meter fra husvegg fra leilighetene i underetasjen. Det foreligger ett styrevedtak på at beboere i underetasjen kan gjerde inn "sitt område" utenfor de 3 meterne mot at de selv holder dette vedlike med bla klipping av gress.

Fosstunet Sameie har ett styre bestående av en ekstern styreleder og representanter for beboerne. OBOS er forretningsfører og sørger bla for inndrivelse av husleien. Husleien dekker utgifter til forretningsfører, forsikring av bygningsmassen, belysning av uteområdet, snømåking samt internett og tv fra Get.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer