Gamle Margarinfabrikken Sameie

Gamle Margarinfabrikken Sameie

Borggata 11, Oslo
35Boliger
BlokkBygningstype
2014Byggeår

Styret

Om oss

Fra historisk fabrikk til særegne boliger

Sameiet består av 35 seksjoner – hvorav 31 boligseksjoner og 4 næringsseksjoner. I næringsseksjonene er det etablert butikk (Joker), forsamlingslokale (kirke / pinsemenighet) og kulturlokale (Danseskolen / Høyskolen Kristiania). En av

seksjonene utgjør et garasjeanlegg med 19 p-plasser. Totalt utgjør eiendommen 7046 m2.

Gamle Margarinfabrikken Sameie ble etablert i 2014. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 913836820, og ligger i bydel Gamle Oslo i Oslo kommune med følgende adresser:

Borggata 7 (seksjon 10, Kulturseksjonen)

Borggata 9 (seksjon 9, Garasjeseksjon)

Borggata 11 (seksjon 2, Jesus is Lord Church)

Jens Bjelkes gate 57 (seksjon 1, Joker-butikken)

Jens Bjelkes gate 59 (”Villaen)

Jens Bjelkes gate 61 (Hovedadresse sameiet og boliger + postadresse alle)

Gårdsnummer: 231 og bruksnummer: 28

Bygningsmassen ble totalrenovert i 2014 og består av en blanding av nye og gamle bygningselementer. Det er oppført boliger i fabrikklokalene, som er delvis revet, mens fasaden ut mot Borggata er bevart. I tillegg er det etablert boliger i et nytt, rektangulært bygg på fire etasjer i den nordre delen av det indre gårdsrommet. Denne bygningen er oppført i et modernistisk formspråk med pussede plater. Mellom boligene i de gamle fabrikklokalene og det nye bygget, er det lagt et smalt atrium oppå første etasje. Den originale hjørnebygningen Borggata/Jens Bjelkes gate har et trappehus og et nesten frittstående lagerrom som i dag beskrives som «Villaen».

Den gamle margarinfabrikken Pellerin Fils & Co ble grunnlagt i 1876 og lå i Borggata 1. Den var den første av sitt slag i Norden, og ble raskt utvidet slik at fabrikkbygningene okkuperte store deler av kvartalet. Arkitekt Victor Nordan tegnet et tidlig utkast til nåværende fasader mot Borggata i 1891. Her var blant annet det basilikale preget på den største bygningen understreket ved trekoplede rundbuevinduer i nyromansk stil. Hjørnebygningen mot Jens Bjelkes gate ble tegnet i 1909, med arbeidsrom og lager i 1. etasje og «dampsmelting av fedt» i 2. etasje.

Anlegget er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger, og er regulert til spesialområde bevaring gjennom reguleringsplan S-4515, vedtatt 24.03.2010. I reguleringsbestemmelsenes § 6 heter det blant annet: «Alle eksteriørmessige søknads- eller meldepliktige arbeider skal forelegges Byantikvaren til uttalelse.»

Pellerin margarinfabrikk (Foto: Norsk Folkemuseum).
Pellerin margarinfabrikk (Foto: Norsk Folkemuseum).
 Fasaden til Pellerin margarinfabrikk mot Jens Bjelkes gate i 1921. Foto: Anders Beer Wilse,
 Fasaden til Pellerin margarinfabrikk mot Jens Bjelkes gate i 1921. Foto: Anders Beer Wilse,
Pakking i Pellerin margarinfabrikk i 1921. Foto: Andres Beer Wilse, Norsk Folkemuseum.
Pakking i Pellerin margarinfabrikk i 1921. Foto: Andres Beer Wilse, Norsk Folkemuseum.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer