Om sameiet

Gamle Margarinfabrikken Sameie

Gamle Margarinfabrikken Sameie

Borggata 11, Oslo

Styret

Fakturaadresse

S. 7428 Gamle Margarinfabrikken Sameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Gamle Margarinfabrikken Sameie.Om nærområdet
35Boliger
BlokkBygningstype
2014Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:913836820
Selskapsnummer:7428
Gamle Margarinfabrikken Sameie

Gamle Margarinfabrikken Sameie

Borggata 11, Oslo
35Boliger
BlokkBygningstype
2014Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:913836820
Selskapsnummer:7428

Fakturaadresse

S. 7428 Gamle Margarinfabrikken Sameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Gamle Margarinfabrikken Sameie.Om nærområdet

Om oss

Fra historisk fabrikk til særegne boliger

Sameiet består av 35 seksjoner – hvorav 31 boligseksjoner og 4 næringsseksjoner. I næringsseksjonene er det etablert butikk (Joker), forsamlingslokale (kirke / pinsemenighet) og kulturlokale (Danseskolen / Høyskolen Kristiania). En av

seksjonene utgjør et garasjeanlegg med 19 p-plasser. Totalt utgjør eiendommen 7046 m2.

Gamle Margarinfabrikken Sameie ble etablert i 2014. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 913836820, og ligger i bydel Gamle Oslo i Oslo kommune med følgende adresser:

Borggata 7 (seksjon 10, Kulturseksjonen)

Borggata 9 (seksjon 9, Garasjeseksjon)

Borggata 11 (seksjon 2, Jesus is Lord Church)

Jens Bjelkes gate 57 (seksjon 1, Joker-butikken)

Jens Bjelkes gate 59 (”Villaen)

Jens Bjelkes gate 61 (Hovedadresse sameiet og boliger + postadresse alle)

Gårdsnummer: 231 og bruksnummer: 28

Bygningsmassen ble totalrenovert i 2014 og består av en blanding av nye og gamle bygningselementer. Det er oppført boliger i fabrikklokalene, som er delvis revet, mens fasaden ut mot Borggata er bevart. I tillegg er det etablert boliger i et nytt, rektangulært bygg på fire etasjer i den nordre delen av det indre gårdsrommet. Denne bygningen er oppført i et modernistisk formspråk med pussede plater. Mellom boligene i de gamle fabrikklokalene og det nye bygget, er det lagt et smalt atrium oppå første etasje. Den originale hjørnebygningen Borggata/Jens Bjelkes gate har et trappehus og et nesten frittstående lagerrom som i dag beskrives som «Villaen».

Den gamle margarinfabrikken Pellerin Fils & Co ble grunnlagt i 1876 og lå i Borggata 1. Den var den første av sitt slag i Norden, og ble raskt utvidet slik at fabrikkbygningene okkuperte store deler av kvartalet. Arkitekt Victor Nordan tegnet et tidlig utkast til nåværende fasader mot Borggata i 1891. Her var blant annet det basilikale preget på den største bygningen understreket ved trekoplede rundbuevinduer i nyromansk stil. Hjørnebygningen mot Jens Bjelkes gate ble tegnet i 1909, med arbeidsrom og lager i 1. etasje og «dampsmelting av fedt» i 2. etasje.

Anlegget er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger, og er regulert til spesialområde bevaring gjennom reguleringsplan S-4515, vedtatt 24.03.2010. I reguleringsbestemmelsenes § 6 heter det blant annet: «Alle eksteriørmessige søknads- eller meldepliktige arbeider skal forelegges Byantikvaren til uttalelse.»

Pellerin margarinfabrikk (Foto: Norsk Folkemuseum).
Pellerin margarinfabrikk (Foto: Norsk Folkemuseum).
 Fasaden til Pellerin margarinfabrikk mot Jens Bjelkes gate i 1921. Foto: Anders Beer Wilse,
 Fasaden til Pellerin margarinfabrikk mot Jens Bjelkes gate i 1921. Foto: Anders Beer Wilse,
Pakking i Pellerin margarinfabrikk i 1921. Foto: Andres Beer Wilse, Norsk Folkemuseum.
Pakking i Pellerin margarinfabrikk i 1921. Foto: Andres Beer Wilse, Norsk Folkemuseum.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer