Om sameiet

Godaker Boligsameie

Godaker Boligsameie

Styret

Fakturaadresse

S. 4147 Godaker Boligsameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

-Boliger
-Bygningstype
-Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:926865293
Selskapsnummer:4147
Godaker Boligsameie

Godaker Boligsameie

-Boliger
-Bygningstype
-Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:926865293
Selskapsnummer:4147

Fakturaadresse

S. 4147 Godaker Boligsameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer