Grandeløkken Borettslag

Grandeløkken Borettslag

Grandeveien 1 A-D, Oslo
50Boliger
Blokk, RekkehusBygningstype
-Byggeår

Styret

Om oss

Grandeløkken borettslag ble stiftet i 1984, på initiativ av Bygdø Boligsparelag for Eldre (BBE). BBE ble stiftet noen år tidligere, av endel fremsynte personer for å sikre Bygdøboere en fortsatt bomulighet på Bygdø, også når alderen gjorde det naturlig eller nødvendig å skifte bolig.

Av kommunen fikk man for 80 år bygslet en tomt ved Villa Grande, grensende til Huk badestrand. På denne ble det bygget 50 leiligheter fordelt på 13 småhus, hver med 4 enheter, dog ett med to enheter. Senere ble det også bygget et grendehus med selskapslokale og kjøkken og efter hvert med to hybler til bruk for beboernes gjester. Leilighetene varierer i størrelse fra to-roms på ca 65 kvm til 4 - roms på ca 90 kvm. Leilighetene stod ferdig i 1984 og ble tilbudt de medlemmer av BBE som hadde tegnet seg som interessenter, som var over 60 år og som innfridde visse kriterier for botid på Bygdø. For at alle skulle bli solgt, ble endel leiligheter solgt til personer som ikke tilfredsstilte botidskriteriene. Beboerne organiserte seg i Grandeløkken borettslag, som drives efter regelverket i borettslagsloven.

For å forebygge at boligene skulle bli spekulasjonsobjekter, og for å sikre flest mulig Bygdøboere muligheten til å kjøpe leilighet i Grandeløkken, ble det vedtektsfestet at ved omsetning av boligene skulle prisen ikke overstige økningen i konsumprisindeks (senere endret til byggekostnadsindeks for blokk). Dette førte, efter hvert som boligprisene steg i Oslo og landet forøvrig, til at boligene i Grandeløkken ble omsatt til vesentlig lavere priser enn markedet forøvrig. Interessen for boligene økte tilsvarende.

Rundt årtusenskiftet hadde prisutviklingen i boligmarkedet utviklet seg slik at prisen på boligene i Grandeløkken var ca halvparten av prisen i markedet forøvrig, Eftersom boligene opprinnelig var kjøpt til det som den gang var markedspris, oppfattet mange av beboerne denne utviklingen som årsaken til et økonomisk tap - for seg selv dersom de skulle selge boligen, eller for sine arvinger. På en ekstraordinær generalforsamling i Grandeløkken ble det (med én stemmes overvekt) besluttet å initiere de nødvendige tiltak overfor BBE for å kunne fristille borettslaget fra kravet om indeksregulering. BBE motsatte seg en slik fristillelse, og dermed startet en mangeårig periode med rettstvister som fikk sin endelige avgjørelse ved Høyesteretts dom av 2014. Her fastslås det at boligene fortsatt skal omsettes til indeksert pris, og slik er det fortsatt.

Nedre aldersgrense for å kunne overta bolig i Grandeløkken var opprindelig 60 år. Den ble av BBE senere hevet til 65 år, og i 2017 til 70 år, som den er i dag. Det er ingen øvre aldersgrense for overtagelse, og gjennomsnittsalder for beboerne i Grandeløkken er i dag trolig rundt 80 år. Ca to tredjedeler av boligene er bebodd av enslige, med en betydelig overvekt av kvinner.

Grandeløkken fremstår i dag som et rimelig veldrevet borettslag, med velholdt bygningsmasse. Uteområdet, som i det vesentlige utgjøres av andelseiernes bruksområde tilknyttet boligen, vedlikeholdes av den enkelte andelseier, mens vedlikehold av veiene er borettslagets ansvar. Fellesutgiftene er nok i den øvre ende av skalaen sammenlignet med andre borettslag av samme alder. Bomiljøet oppfattes som godt, med et ikke ubetydelig internt sosialt samkvem. Beboerne beholder normalt sine boliger i Grandeløkken livet ut. Det er stor kjøperinteresse hver gang en bolig legges ut for salg, mens tilbudet går til den første på en ansiennitetsliste som vedlikeholdes av BBE.

Grandeløkkens beliggenhet som nabo til Huk badestrand gjør at mange av beboerne er ivrige badere, og enda flere er ivrige turgjengere i Kongeskogen. Nærheten til Bygdøhus med dets trenings- og sportsfasiliteter utnyttes av mange for fysisk aktivitet året rundt, mens Seniorsenteret der bistår med sosialt og kulturelt påfyll. (Jan 24/kc)

 

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer