Hamborg Borettslag

Hamborg Borettslag

Landingsvn 11-25, Oslo
142Boliger
BlokkBygningstype
1962Byggeår

Styret

Om oss

 

Hamborg Borettslag
Hamborg Borettslag

Litt fakta og historie

Hamborg borettslag består av 142 andelsleiligheter, fordelt på 6 bygninger.

Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med org. nr. 950443693, ligger i bydel 7, Vestre Aker i Oslo kommune og har adresser Landingsveien 11-25 og Pilotveien 2, 4, 8 og 10.

Tomten, som ble frikjøpt i 1986 er på 24 525 kvm og har følgende gårds- og bruksnummer: 31 - 276, 278 og 279.

Første innflytting skjedde i 1962.

Leilighetenes størrelse varierer fra 55 til 94 kvm (ca).

Trivsel i Hamborg

Det å bo i blokk kan innebære noe støy - og det må vi alle akseptere. Men for å sikre best mulig bomiljø for alle beboere ber styret om at Hamborgs ordensregler etterfølges. Og det å vise hensyn går aldri ut på dato.

Skal du pusse opp eller utføre støyende arbeider over en periode, eventuelt ha en fest? Heng opp "nabovarsel" i oppgangen. På den måten vet flere hvor støyen stammer fra - og da er den ofte lettere å akseptere.

Styret må også be om at barnevogner, sykler, sko etc. IKKE oppbevares i trapperommene (dette er rømningsveier og skal ikke brukes til lagringsplass). Disse tingene skal plasseres på anviste plasser i kjelleren - eller eventuelt inne i egen leilighet. Sko hører også til inne i den enkeltes leilighet ("sure" sko er ingen positiv opplevelse). Styret forbeholder seg retten til å flytte gjenstander fra trapperommene og andre fellesarealer - som alltid skal holdes frie fra personlige gjenstander.

Husk også at vaskemaskiner i leilighetene ikke skal benyttes utenfor vanlige rotider (dvs. mellom kl. 2300 og 0600).

Se mer om Hamborg Borettslag på hjemmesiden http://hamborg.borettslag.nethttp://hamborg.borettslag.net

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer