Hammersborg Torg Ans

Hammersborg Torg Ans

-Boliger
-Bygningstype
-Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Ansvarlig selskap
Organisasjonsnummer:943404062
Selskapsnummer:987

Fakturaadresse

S. 0987 Hammersborg Torg Ans
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

fakturamottak@obos.no

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Ansvarlig selskap
Organisasjonsnummer:943404062
Selskapsnummer:987

Fakturaadresse

S. 0987 Hammersborg Torg Ans
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

fakturamottak@obos.no

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer