Hofftunet Boligsameie

Hofftunet Boligsameie

Hofftunet 1, Oslo
110Boliger
BlokkBygningstype
1986Byggeår

Styret

Om oss

Hofftunet Boligsameie er en liten grønn perle for store og små, et stenkast bak Frognerparken. De 110 enhetene ble tegnet av arkitetfirma Anker & Hølaas AS v/ Kari Nissen Brodtkorb MNAL og sto ferdig i 1986/87. Bygget ble presentert i MUR 1-1988 hvor Kari, sammen med andre byggeprosjekter, fikk Murverksprisen for i 1988. Idag fremstår Hofftunet som en liten landsby i byen hvor det yrer av liv på tunene, hagen vår er nærmest som park å betrakte hvor ungene løper på epleslang om sommeren og boltrer seg om vinteren. Velkommen som beboer eller besøkende! Hofftunet Boligsameie ble etablert i perioden 1984-88. Bebyggelsen består av 16 hus av varierende høyde – 2,3 og 4 etasjer, lagt rundt 3 bilfrie tun. Tilsammen blir det 110 eierseksjoner. Horisontale og vertikale forskyvninger gir husene liv. Man har trukket ned brutte gesimser og mønelinjer for å skape intimitet. Loftsleiligheter med skråtak, arker, hemser, balkonger og takterrasser skaper variasjon.Husene er oppført i betong og delvis bekledd med trepanel/teglstein. Det er garasjeanlegg under bakkeplan med en parkeringsplass til hver leilighet. Det er også ca. 25 gjesteparkeringsplasser og fire el-bilplasser i den ulåste delen av garasjeanleggene. Leilighetene har uvanlig stor fasadebredde, som gir gjennomlys for morgen – og aftensol. Hvert tun er solfylt og beplantet og fungerer som et felles uteareal. Tunene (A, B, - og C-tunet) har sin spesielle karakter, formet av en veksling mellom smug og åpne rom. Tunenes karakter blir ytterligere forsterket gjennom variasjon av husenes høyder, fasader og materialer. På tunenes utside åpnes husene mot Hoff gård, og beboerne har der utsyn mot spredt villabebyggelse og frodig vegetasjon. Et mangfold av løsninger gir valgmuligheter. På tunene er det boder for søppelcontainere og plass til sykler. B - og C-tunet har oppsatte lekeapparater i tillegg til skjermede sitteplasser. Vi er stolte av våre bilfrie tun som er mye benyttet både av yngre og eldre. I salgsprospektet fra 1986 sto det: "Særegen arkitektur, landlige omgivelser og ikke minst sentral beliggenhet gjør Hofftunet til et særdeles attraktivt boområde". Vi kunne ikke vært mer enig!

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer