Holmenhaugen Boligforening

Holmenhaugen Boligforening

Arnebråtveien 56, 0771 Oslo
107Boliger
-Bygningstype
-Byggeår

Styret

Om oss

Holmenhaugen Boligforening består av 63 trehus med til sammen 107 boliger.  Boligmassen fordeler seg på:

  • 64  tomannsboliger i rekker
  • 24 frittstående tomannsboliger
  • 19 eneboliger i rekker

Husene er oppført i perioden 1948 til 1952 og er bygget i regi av Holmenhaugen Borettslag. I 1979 ble  borettslaget oppløst og boligene omgjort til selveiere. Eierene er medlem av boligforeningen og betaler en forholdsmessig andel til dekning av vedlikehold og fellesutgifter. Boligforeningen sørger for forsikring og utvendig vedlikehold av eiendommene i henhold til foreningens vedtekter. Boligforeningen er sammen med seks andre selskaper eier av GNR 27 BNR 330, 1202, 1203, og 1204 (Fellesarealet - FA). Området er på totalt 21 mål og boligforeningen sin eierandel er ca. 35%. Utover dette har hvert av foreningens fire områder egne fellesarealer.

De fire boområdene Nordre, Midtre, Vestre og Søndre
De fire boområdene Nordre, Midtre, Vestre og Søndre

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer