Hovseter Vaktmestersentral

Hovseter Vaktmestersentral

-Boliger
-Bygningstype
-Byggeår

Styret

Om oss

Hovseter Vaktmestersentral er en leverandør av profesjonelle vaktmestertjenester i området Røa - Hovseter - Bogstad - Holmenkollens solside - Østerås -Smestad - Ulleren. Sentralen holder til i Setra borettslag og er et sameie av 7 borettslag/sameier i området. Selskapet har utstyr og kapasitet til å ta på seg ekstra vaktmesteroppdrag i perioder så som snørydding, grasklipping, mindre reparasjoner o.l. Våre priser er konkurransedyktige.

I tillegg ønsker vi nye eiere inn i sentralen under samme vilkår som nåværende borettslag, dvs basert på abonnement etter antall boenheter som skal betjenes. Se våre vedtekter.

Har du spørsmål, kontakt daglig leder Jan Glorvigen eller styreleder Lise Schøyen. Jan Glorvigen: post@hovvakt.no Mob: 936 81 900 Lise Schøyen: lise@sias.net Mob: 907 87 311 Tjeneste som leveres standard er stort sett gressklipping, snørydding (inkl. strøing), klargjøre bygningsmasse og infrastruktur vår og høst, enklere bistand til beboerne (låser, vinduer o.l) samt nødvendig forebyggende tiltak ifm skade (stoppe vann, slå av elektrisitet, fjerne nedfalt materiell/trær). Men under er også en oversikt over hva vi kan levere av ekstra tjenester og det utstyret vi har til rådighet.

Standardtjenester ut over instruks - Sjekking av vaskeriene - Bistand til dugnader vår og høst (2 ganger i året) - Gjødsling av gressplener med kunstgjødsel - Klipping av hekker ved behov - Flaggheising - Assistanse ved vannlekkasjer, kloakkstopp, skifte av pakninger, samt midlertidig utbedring - Skifte eller påfylle sand i sandkasser - Felling av trær - Hjelp ved heisstopp - Enklere sveisearbeid - Maling (begrenset omfang, gjerder, oppganger etc) I tillegg skaffe spesialkompetanse på følgende områder - Spesialvask av søppelkasser og søppelrom vår og høst (2 ganger pr. år) - Feiing av garasjeanlegg vår og høst (2 ganger pr. år) - Rørleggerarbeid - Murerarbeid - Snekkerarbeid (større oppdrag) - Sveise og platearbeid - Asfalt (større flater, rep av hull med kaldasfalter del av standardinstruks) - Gartnerarbeid inkl. stein og jordarbeid - Maler arbeid (større flater) - Skadedyrbekjempning

Bruk av digitale verktøy - Vibbo, OBOS' løsning for internkommunikasjon (ligner Facebook) https://nye.obos.no/dette-er-obos/nyheter/vibbo-samler-alt-du-trenger-a-vite-om-ditt-sameie-eller-borettslag - Proresult for oppfølging og innrapportering av arbeidsoppgaver https://www1.proresult.no/ - ABAX for sanntid lokalisering av rullende materiell https://www.abax.com/no

 

Våre dyktige vaktmestere og deres arbeidshester
Våre dyktige vaktmestere og deres arbeidshester

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer