Om sameiet

Jensens Have Sameie

Jensens Have Sameie

Styret

Fakturaadresse

S. 1231 Jensens Have Sameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

-Boliger
-Bygningstype
-Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:971279508
Selskapsnummer:1231
Jensens Have Sameie

Jensens Have Sameie

-Boliger
-Bygningstype
-Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:971279508
Selskapsnummer:1231

Fakturaadresse

S. 1231 Jensens Have Sameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer