Om borettslaget

Jomfrubråten Borettslag

Jomfrubråten Borettslag

Jomfrubråtvn 30, Oslo

Styret

Fakturaadresse

S. 0272 Jomfrubråten Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Jomfrubråten Borettslag.Om nærområdet
36Boliger
BlokkBygningstype
1991Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:958986386
Selskapsnummer:272
Jomfrubråten Borettslag

Jomfrubråten Borettslag

Jomfrubråtvn 30, Oslo
36Boliger
BlokkBygningstype
1991Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:958986386
Selskapsnummer:272

Fakturaadresse

S. 0272 Jomfrubråten Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Jomfrubråten Borettslag.Om nærområdet

Om oss

Jomfrubråten Borettslag ligger i overgangssonen mellom boligbebyggelsen på Bekkelaget og friområdene på Ekeberg. Bebyggelsen består av 36 leiligheter fordelt på 20 to-roms leiligheter og 16 tre-roms leiligheter. Av disse leilighetene er 31 plassert i den nye bebyggelsen (oppført 1991) med adresser Jomfrubråtveien 32 A og B, mens 5 er i Midtgården (arbeiderbolig for Jomfrubråten gård, oppført 1902) med adresse Jomfrubråtveien 30.

Det var i 1988 at OBOS i samarbeid med Oslo og Omland Krigsinvalideforening utarbeidet et forslag til byggeprogram for eldreboliger i Jomfrubråtveien 32. Borettslaget ble stiftet den 1. juli 1990 av OBOS. Byggearbeidene ble påbegynt 15. oktober 1990 og det første huset, 32B - enetasjes bygning, ble ferdigstilt 15. mai 1991. Det toetasjes huset med svalgang, 32A, ble fullført 2. september 1991. Midtgården ble rehabilitert etter Riksantikvarens anvisninger og ferdigstilt i løpet av sommeren 1991.

I dag kan borettslaget tilby andelseierne gjesterom og selskapslokale som begge er i Midtgården. Det foreligger retningslinjer for bruk av disse.

(Teksten er hentet fra heftet Jomfrubåten Borettslag 30 år)

 

Borettslagets bebyggelse: Øverst Jomfrubråtveien 32B med 7 leiligheter, nederst vinkelbygningen 32A med 24 leiligheter + kjeller og til høyre nr 30 Midtgården (den hvite bygningen) med 5 leiligheter + selskapslokale i underetasjen og gjesterom i 3dje etasje.
Borettslagets bebyggelse: Øverst Jomfrubråtveien 32B med 7 leiligheter, nederst vinkelbygningen 32A med 24 leiligheter + kjeller og til høyre nr 30 Midtgården (den hvite bygningen) med 5 leiligheter + selskapslokale i underetasjen og gjesterom i 3dje etasje.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer