Korpåsen Boligsameie

Korpåsen Boligsameie

Korpåsen 3-29 A,b,c, ASKER
-Boliger
-Bygningstype
-Byggeår

Styret

Om oss

Korpåsen boligsameie utgjør en eiendom på totalt 110 mål, hvorav 75 mål er bebygget med boliger. Sameiet omfatter 173 boenheter fordelt på fem tun, bestående av hus i tre til fire etasjer. Leilighetene er fra ca. 60kvm til 146kvm, der de store leilighetene går over to etasjer. Sameiet ligger i et naturskjønt område på Nordre Gullhella, og har en fantastisk utsikt mot fjorden og marka.

Tunoversikt: Tun 1: Korpåsen 1-29 Tun 2: Korpåsen 33-59 Tun 3: Korpåsen 63-89 Tun 4: Korpåsen 90-123 Tun 5: Korpåsen 131-161 Historisk Nordre Gullhella boligfelt ligger i sørhellingen på Korpåsen, på Gullhella, i den øverste delen av Blakstad i Asker. Feltet ble ferdigstilt i perioden 2002–2011, med Asker og Bærum Boligbyggelag som byggherre. Det består av de fire sameiene Korpefaret, Korpåsen, Korpeplassen og Norddalplassen, og har til sammen 290 leiligheter. Boligfeltet ble prosjektert av Arkitektkontoret GASA AS, som vant førstepremien i en arkitektkonkurranse om bebyggelsesplan basert på en økologisk helhetstenkning. Ifølge Norske arkitekters landsforbund er planens plangrep med arealøkonomisk, terrengtilpasset bebyggelse og sammenhengende grøntstrukturer i hovedsak vellykket. Feltet har en original planløsning med en ringvei opp over toppen av Korpåsen. Feltet har kun en innkjøring utenfra, fra Røykenveien.

Les mer på https://no.wikipedia.org/wiki/Nordre_Gullhella_boligfelt

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer