Om sameiet

Sameiet Kvarteret Fellesareal

Sameiet Kvarteret Fellesareal

Styret

Fakturaadresse

S. 0577 Sameiet Kvarteret Fellesareal
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

-Boliger
-Bygningstype
2023Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:0
Selskapsnummer:577
Sameiet Kvarteret Fellesareal

Sameiet Kvarteret Fellesareal

-Boliger
-Bygningstype
2023Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:0
Selskapsnummer:577

Fakturaadresse

S. 0577 Sameiet Kvarteret Fellesareal
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer