Om borettslaget

Lerdalstoppen Borettslag

Lerdalstoppen Borettslag

Lerdalstoppen 1-75,60A-75B, Oslo

Styret

Fakturaadresse

S. 0477 Lerdalstoppen Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Lerdalstoppen Borettslag.Om nærområdet
99Boliger
SmåhusBygningstype
1982Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:948777339
Selskapsnummer:477
Lerdalstoppen Borettslag

Lerdalstoppen Borettslag

Lerdalstoppen 1-75,60A-75B, Oslo
99Boliger
SmåhusBygningstype
1982Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:948777339
Selskapsnummer:477

Fakturaadresse

S. 0477 Lerdalstoppen Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Lerdalstoppen Borettslag.Om nærområdet

Om oss

Lerdalstoppen borettslag ligger i bydel 9 Søndre Nordstrand i Oslo, og har adresse Lerdalstoppen 1 - 75. Postnummeret er 1258. Adkomst til området skjer via Asperudveien, forbi Holmlia senter.

 

Borettslaget ble bygget i perioden 1982-1983 av Block Watne. Målsettingen var å legge opp til et bebyggelsesmønster som passet inn i områdets fysiske forutsetninger, og som gjorde det mulig å bevare en del av vegetasjonen. Mønsteret skulle skape et behagelig sosialt miljø, som samtidig ga et positivt visuelt inntrykk. God trafikksikkerhet og tilgjengelighet var målsettinger når de kjørbare gangveiene ble planlagt.

 

Første innflytting i borettslaget skjedde høsten 1982.

 

Tomten, som ble kjøpt i 1986, er på 22 800 kvadratmeter. Lerdalstoppen er en kolle med gode utsiktsforhold mot øst og vest. Størstedelen av tomten består av fjell med vegetasjon av furu, litt gran, bjørk, rogn og osp.

 

De 99 andelsleilighetene er fordelt på 16 bygninger. Av leilighetene er det 24 toroms- og 75 fireromsleiligheter. Gulvflaten i toromsleilighetene er på ca. 68 kvm, mens den varierer i fireromsleilighetene fra ca. 113 kvm til ca. 124 kvm.

 

I tillegg kommer grendehuset som er en bygning på to etasjer og som disponeres av borettslaget både til møter i styrets regi, samt til utleie for beboernes private arrangementer.

 

Sentralt i borettslaget ligger et større friareal for lek og andre fritidsaktiviteter. Her finnes lekeapparater, sandkasser og benker samt en fastmurt grillinnretning.

 

Borettslaget har et eget styre som rapporterer til generalforsamlingen. Styret består av fem medlemmer pluss tre varamedlemmer. Ordinær generalforsamling blir avholdt en gang i året, normalt i april eller mai måned.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer