Lumanders Hage Borettslag

Lumanders Hage Borettslag

-Boliger
-Bygningstype
2023Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:929964381
Selskapsnummer:754

Årsmøter

Fakturaadresse

S. 0754 Lumanders Hage Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

fakturamottak@obos.no

Årsmøter

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:929964381
Selskapsnummer:754

Fakturaadresse

S. 0754 Lumanders Hage Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

fakturamottak@obos.no

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer