Bs Marcus Thranes Vei 16

Bs Marcus Thranes Vei 16

30Boliger
BlokkBygningstype
-Byggeår

Styret

Om oss

 

 

1. BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN

Boligsameiet Marcus Thranes vei 16 er en boligblokk med 30 leiligheter bygget i 1962. Gården er bygget i betong med flatt tretak. Det er sentralfyr som går på biobrensel og sentralt varmtvann som varmes av strøm.

Området er på ca. 11 mål. Det er en garasje til hver leilighet, 7 stk. i enden av huset og 23 i sydøst med innkjøring fra Marcus Thranes vei 18.

Området er naturområde og plen. Veier og parkering er asfaltert.

2. ORGANISASJONSFORM

Boligsameiet har egen forretningsfører og revisor.

På årsmøtet en gang i året for alle seksjonseiere, velges et styre med inntil 3 til 5 medlemmer for daglig drift.

Det er ingen vaktmestertjeneste.

Boligsameiet kjøper tjenester som trappe- og gangvask, snømåking og strøing og plenklipping.

I hver oppgang er rengjøring utenfor inngangen og mellom oppgangen beboernes eget ansvar. Det er egne lister for dette. Se oppslag i egen oppgang.

Det avholdes vår- og høstdugnad.

Post og informasjon til styret kan sendes til styretmtv16@gmail.comeller legges i postkassen til styret i oppgang B.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer