Om sameiet

Marienfryd Garasjesameie

Marienfryd Garasjesameie

Styret

Fakturaadresse

S. 7322 Marienfryd Garasjesameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Marienfryd Garasjesameie.Om nærområdet
-Boliger
-Bygningstype
2013Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:915608485
Selskapsnummer:7322
Marienfryd Garasjesameie

Marienfryd Garasjesameie

-Boliger
-Bygningstype
2013Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:915608485
Selskapsnummer:7322

Fakturaadresse

S. 7322 Marienfryd Garasjesameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Marienfryd Garasjesameie.Om nærområdet

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer