Marmorberget Borettslag

Marmorberget Borettslag

Antenneveien 1-9 2-24, Oslo
537Boliger
Blokk, Høyblokk, RekkehusBygningstype
1952Byggeår
Styret

Om oss

Marmorberget Borettslag er et veletablert borettslag på Lambertseter.

Det består av 537 leiligheter, fordelt på 23 blokker og 11 rekkehus.

Postadresse til borettslaget er Vaskeribakken 8, 1154 Oslo

Fakturaer skal sendes til OBOS:

S. 0078, Marmorberget borettslag

v/OBOS

Postboks 6666 St. Olavs plass

0129 Oslo

Velstelt

Lambertseter er Norges første drabantby, og innflytting i vårt borettslag startet allerede i 1952.

Bad og baderomsrehabilitering

Publisert 26 mai. 2020

Styret har fått mange spørsmål vedrørende bad og baderomsrehabilitering.

Vi er kjent med at våre stigeledninger, soilrør og sluk er i en dårlig forfatning og har med bakgrunn i det engasjert USBL for en tilstandsvurdering med tilhørende kostnadsoverslag.

Dersom konklusjonen blir at vi må bytte rør og sluk vil det være behov for å pigge opp eksisterende gulv med total baderomsrehabilitering som konsekvens.

Det vil på neste års generalforsamling legges frem et kostnadsoverslag samt beskrivelse av nødvendige arbeider, det vil da være opp til generalforsamlingen å beslutte hvordan og hva som skal omfattes.

Eventuell oppstart av prosjekt vil kunne skje om 1,5 til 2,5 år.

De som pusser opp bad i perioden frem til prosjektoppstart gjør dette på egen risiko, da badene kanskje må rives igjen.

Med vennlig hilsen

Marmorberget borettslag

Utleie av Grendehuset

Publisert 25. August 2020 Med så mange råd om smittevern, regler og begrensninger ift. avstander, antall personer, dokumentasjon for mulig smittesporing og renhold mm ifm. covid-19, så har styret i Marmorberget Borettslag bestemt at vi stenger grendehuset for utleie ut året. Dette gjelder også reserverte bookinger

Håper på forståelse for dette.

Mvh. Styret

Våre adresser
Våre adresser

Lekeplasser

Vi har 3 lekeplasser plassert rund i borettslaget Lekeplass#1 er plassert mellom Marmorveien 3 og 5 Lekeplass#2 er plassert inne i det vi kaller hesteskoen, rett bortenfor grendehuset Lekeplass#3 ligger mellom Antenneveien 3 og 5

Marmorveien
Marmorveien
Marmorveien
Marmorveien
Antenneveien
Antenneveien
Antenneveien
Antenneveien
Antenneveien
Antenneveien
Hesteskoen
Hesteskoen
Hesteskoen
Hesteskoen

Parkering

Flytter du/dere inn i Marmorberget Borettslag og ønsker parkeringsplass/garasje, ta kontakt med driftskontoret pr mail: marmorberget@getmail.no Det vi trenger er navn/adresse/mobilnr. Borettslaget sender ut sms ved tildeling av plass/garasje, svarer ikke beboer på disse blir de slettet fra ventelister. Så hvis dere bytter mobilnr. er dere selv ansvarlig for og oppdatere borettslaget på disse. Det er inntil 2 års venteliste for parkeringsplass og 5-10 år for garasjeplass. Vi har 198 plasser uten strøm og 57 med strøm samt 32 garasjer. Borettslaget har 537 leiligheter så det er naturlig nok ikke plasser til alle. Vi har i tillegg etablert en ladepark med totalt 14 ladeplasser i krysset Antenneveien, Feltspatveien og Vaskeribakken. Dette er plasser som er ment som rullerende plasser og disse er kun for beboere i Marmorberget Borettslag.

Vi har avviklet gjesteparkering for å gi flere beboere fast plass, og har kun beholdt kun to plasser, i Marmorveien 16-18.

Beboere har IKKE anledning til å parkere på gjesteplasser med eget kjøretøy evt. tjeneste/firmabil.

EL-BIL PARKERING

Lading ev EL og hybridbiler i Marmorberget borettslag.

Marmorberget Brl. har etablert en ladepark med totalt 14 ladeplasser i krysset Antenneveien, Feltspatveien og Vaskeribakken. Dette er plasser som er ment som rullerende plasser og disse er kun for beboere i Marmorberget Borettslag. Det vil si: Dette er ikke faste plasser og det er KUN ladende biler som kan parkere her.

Bestemmelser for ladeparken i Marmorberget borettslag.

Ladeparken er som sagt forbeholdt beboere i Marmorberget Borettslag og andre som har fått tillatelse fra styret til å lade ved våre ladestasjoner. Parkeringen kan kun benyttes av ladende kjøretøy. Kjøretøy som benytter plassen til ordinær parkering vil kunne ilegges gebyr.

Alle som skal benytte ladeparken må registrere seg hos Charge 365, det kan gjøres via denne linken: https://portal.charge365.no/registrer-brukerhttps://portal.charge365.no/registrer-bruker

Tilgang til Marmorberget Borettslag sin ladepark fås ved å søke tilgang her: https://portal.charge365.no/tilgangerhttps://portal.charge365.no/tilganger

Tilgang kan kun søkes etter at man har registrert sin ladebrikke hos Charge 365. Det må påregnes inntil 3 arbeidsdager før tilgang blir gitt, da styret må godkjenne søknaden.

Det betales kun pr. kilowatt ved lading og for tiden er prisen kr.1,95 pr. kilowatt. Prisen kan endres av styret dersom strømprisen eller nettleien endres vesentlig. Oppdaterte priser vil oppgis ved tilkobling og samtidig legges på Marmorbergets hjemmeside ved endringer.

For å sikre rullering på plassene og for å hindre at disse blir brukt til parkeringsplasser er det KUN biler som lades som skal parkeres her. Det vil iht. oppsatt skilt kun være en maks lade tid på 4 timer i systemet. Parkerte biler må fjernes maks 30 minutter etter at bilen er ferdig ladet. Dette gjelder i tiden 08.00 til 20.00 alle dager. Dersom lading av bil starter etter kl. 20.00, må bilen fjernes innen kl. 08.00 neste dag. Dette gjelder alle dager, mandag - søndag og helligdager.

Det er ikke tillatt å gi besøkende anledning til å lade på beboers brikke uten at dette er avklart med driftskontoret.

Rev: 08.04.2020

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer