Midt Gul Brl

Midt Gul Brl

-Boliger
-Bygningstype
-Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:923929207
Selskapsnummer:2981

Årsmøter

Fakturaadresse

S. 2981 Midt Gul Brl
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

fakturamottak@obos.no

Årsmøter

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:923929207
Selskapsnummer:2981

Fakturaadresse

S. 2981 Midt Gul Brl
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

fakturamottak@obos.no

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer