Nordseterskogen Borettslag

Nordseterskogen Borettslag

Birger Olivers Vei 12-28, Oslo
110Boliger
Blokk, Småhus, TerrasseblokkBygningstype
1984Byggeår

Styret

Om oss

 

Om borettslaget

Nyquistveien borettslag eller Nordseterskogen borettslag som det heter i dag, var klar for innflytting i april 1984. Bakgrunnen for navneendringen var at vår del av Nyquistveien i 1991 endret navn til Birger Olivers vei. En mente det var unaturlig å fortsette å kalle laget for Nyquistveien borettslag og det nåværende navnet ble valgt etter en intern navnekokurranse.

Borettslaget består i dag av 110 andelsleiligheter fordelt på tre blokker og seks rekkehus.

Det er store velholdte utomhusområder uten gjennomgangstrafikk og med flere lekeområder for barna. I tillegg er borettslaget omrkanset av Nordseterskogen og store friområder som innbyr til aktiviteter for alle aldre gjennom hele året.

Det har alltid vært et godt og sterkt naboskap i borettslaget. For å bidra til å opprettholde den samme positive stemningen blir det i regi av velferdsutvalget arrangert flere sosiale arrangementer i borettsalget, herunder gatefest, julegrantenning og jubileumsfester. Ut over dette imøteser styret alle positive tiltak fra beboere, og søker så langt som mulig å bidra til gjennomføringen av positive tiltak.

I det videre følger en del praktisk informasjon for beboere og deg som ønsker å bli andelseier i Nordseterskogen borettslag. Skulle det imidlertid vise seg at du ikke finner svar på akkurat ditt spørsmål er det bare å sende en mail til styrets mailadresse, så vil vi forsøke å svar deg etter beste evne.

Praktisk informasjon A til Å

Vedtekter og bestemmelser

Borettslagets vedtekter og bestemmelser finner du publisert her på hjemmesiden; link

 

Tillitsverv i borettslaget

Infomrasjon om de ulike funksjonene, deres ansvarsområder og oppgaver, samt kontaktinformasjon til de ulike medlemmene og representantene finner du publisert her på hjemmesiden.

  • Styret
  • Grøntutvalget
  • Garasjeutvalget
  • Velferdsutvalg
  • Valgkomité

 

Besøksadresse

Birger Olivers vei 12- 28, 1176 Oslo

 

E-post adresse

Nordseterskogen@styrerommet.no

 

Fakturaadresse

Lag 526 - Nordseterskogen borettslag

v/ OBOS  Postboks 6666 St.Olavs plass  0129 Oslo

EHF adresse 950201835

 

Helse-. miljø-, og sikkerhet i borettslaget (HMS)

I forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fremkommer det at den som er ansvarlig for en virksomhet må sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS). HMS er således ett av styrets viktigste ansvarsområder og vi arbeider kontinuerlig med å bedre forholdene i borettslaget.

Den overordnede målsetningen med borettslagets helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å forebygge og verne om liv, helse, miljø og materielle verdier, samt begrense eventuelle skader dersom en hendelse allikevel skulle oppstå.

Borettslaget har eget skjema for innmelding av bekymringer eller ønsker å melde inn avvik knyttet til HMS i borettslaget.

Mer informasjon om HMS arbeidet i borettslaget er publiser her på hjemmesiden.

 

Forsikring

Borettslaget har kollektiv forsikring gennom Tryg.

 

Borettslaget har egen strømavtale med LOS

OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg.

 

Kollektiv avtale Telia

Borettslaget har kollektiv avtale med Teilia for levering av tv og bredbånd til borettslaget. Gjennom avtalen er det oppgradert til fiberanlegg i borettslaget.

 

Vaktmestertjenestertjenester

Borettslag har avtale med Hoff bygg om leveranse av vaktmestertjenester. Vaktmester skal fortrinnsvis kontaktes ved å sende e-post ved spørsmål og for kjøp av nøkler og portnåpner til garasjen, men kan også kontaktes per telefon dersom det feil på borettslagets elektriske- vann- og kloakkanlegg.

 

Renholdstjenester

Borettslaget har avtale med firmaet 1 Hjelpende Hånd om renhold av alle fellesområder i borettslaget (oppganger i blokkene, vaskeriet og styrerommet).

 

Garasje, el-billading, gjesteparkering

Borettsalget har eget oppvarmet garasjeanlegg lokalisert under blokkene i borettsalget. Det er faste parkeringsplasser i garasjen som følger leilighetene. Dog er det to andelsleiligheter som ikke har plass i grasjenalegget, men som har reserverte plasser på gjesteparkeringen.

Det er installert ladeinfrastruktur i borettslaget i garasjen og på gjesteparkeringsplassen.

Gjesteparkeringen er reservert for besøkende. Med bakgrunn i beslutningen fattet på generalforsamlingen avholdt 12. juni 2018, inngått avtale med UniPark for parkeringshåndhevelse.

 

Vaskeri

Borettslaget har fellesvaskeri som kan benyttes av alle beboere i henhold til gjeldende instruks for vakseriet. Vaskeriet er plassert i B.O vei nummer 14.

 

Vedlikeholdsplikt, rehabilitering og utbygginger i borettslaget

Borettslaget har utarbeidet klare rutiner og rettningslinjer vedrørende rehabiliteringsarbeider og utbygginger i borettslaget.

Beboere og andelseiere som planlegger rehabiliterng eller utbyggnger skal sette seg godt inn i disse rutinene og retningslinjene før arbeidene igangsettes.

Det er videre viktig å sette seg godt inn i hva som er andelseiers- og borettslagets vedlikeholdsplikt.

Rutinebeskrivelse og retningslinjer for rehabilitering og utbygginger i borettslaget er publisert her på hjemmsiden; (under utarbeidelse)

 

Dyrehold

Borettslaget ønsker i så stor grad som mulig å tilrettelegge for at behvoere skal kunne innlemme dyr i husstanden. Samtidig er det nødvendig å regulere området for å sikre et trygt og godt bomiljø for alle beboere i borettslaget.

Bestemmelser for Nordseterskogen borettslag regulerer hva som er ansett som tillatt dyrehold i borettslaget og hvilke betingeler som er gjeldende for dyreholdet.

Ytterligere informasjon er publisert her på hjemmesiden.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer