SE Nye Lilleby Parkeringskj. 4

SE Nye Lilleby Parkeringskj. 4

-Boliger
-Bygningstype
2021Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:927342669
Selskapsnummer:2415

Fakturaadresse

S. 2415 SE Nye Lilleby Parkeringskj. 4
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

fakturamottak@obos.no

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:927342669
Selskapsnummer:2415

Fakturaadresse

S. 2415 SE Nye Lilleby Parkeringskj. 4
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

fakturamottak@obos.no

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer