Om sameiet

Oksenøya 4-6 Sameie

Oksenøya 4-6 Sameie

Finn Thorsagers Vei 16, BÆRUM

Styret

Fakturaadresse

S. 7829 Oksenøya 4-6 Sameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Oksenøya 4-6 Sameie.Om nærområdet
52Boliger
BlokkBygningstype
2020Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:924534710
Selskapsnummer:7829
Oksenøya 4-6 Sameie

Oksenøya 4-6 Sameie

Finn Thorsagers Vei 16, BÆRUM
52Boliger
BlokkBygningstype
2020Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:924534710
Selskapsnummer:7829

Fakturaadresse

S. 7829 Oksenøya 4-6 Sameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Oksenøya 4-6 Sameie.Om nærområdet

Om oss

Sameiet og «Solstua»
Sameiet og «Solstua»

Sameiet Oksenøya 4-6 ble ferdigstilt i 2020. Vårt fellesskap består av 51 leiligheter (3-, 4, og 5-roms) fordelt i 7 frittstående «småblokker», hver med 3 etasjer, og med kun 6 og 9 leiligheter i hvert bygg. I master-planen for Fornebu tilhører vil «landet», med småhus i nærkontakt med strand, sjø, park og friluftsområder. Vi er det eneste faktiske "småhusfellesskapet" i området og har den største parken. Det gir oss særpreg som er viktig for oss, og er grunn til at vi bor og trives her.

Vi eier, bruker og pleier den store parken, som er inspirert av strandliv og den opprinnelige naturen og enga som lå her, før våre bygg kom og tok plassen. Vi har også et stort underjordisk parkeringsanlegg med ladeanlegg for elbil, felles sportsbod og en liten skogpark vi er stolte av. Også er vi eier av boardwalken som går langs Oksenøyveien, og den lille ballplassen mellom to av blokkene.

Oksenøya Huseierforening organiserer de 4 sameiene på Oksenøya. Huseierforeningen eier gater og strøkslekeplasser, forvalter gjesteparkeringen i gateplan, og betaler for vår andel av drift av sentralparken (Fornebu driftsforening).

 

Om arkitekturen (arkitektens beskrivelse)

Utformingen av Oksenøya 4-6 tar utgangspunkt i en idé om frittstående hus i den eksisterende enga på tomten. Husene er rotert innbyrdes, og har ulike takformer for å forsterke denne individuelle karakteren, samt gi byggene en variert silhuett. Disse grepene gir også bedre siktlinjer fra boligen, og mer sollys på de private uteoppholdsarealene.

Ved inngangspartiene har vi kledd deler av veggen med skjermtegl. På vestlandet har man mange eksempler på at værutsatte gavlvegger ble kledd med stein, brakekledning eller takstein for å gi en ekstra beskyttelse. Vår bruk av skjermtegl i fasaden danner en bro til denne tradisjonelle kystarkitekturen, samtidig som den varme fargen gir en ekstra markering av inngangspartiene.

Byggene er utformet med sprang i fasader og med varierte takformer, slik at de leses som flere sammensatte bygningskropper. Bygningskropper som i skala forholder seg mer til eneboligens dimensjoner. Trekledningen er inspirert av trekledningen på portnerboligene og Oxenøyen bruk, men er gitt en mer moderne utførelse og en lysere farge.

 

Landskapsarkitekturprisen for boligområdet Oksenøya

Tag Arkitekter vant Lanskapsarkitekturprisen i 2022 for parken på Oksenøya. Juryen begrunnet prisen bl.a. med at boligområdet preges i stor grad av en god geometri, med gode fellesarealer bundet sammen av stier fra uterom til uterom, store og varierte grøntområder og en bevisst overvannshåndtering. Området er myket opp med mye gress, og høydeforskjeller er brukt bevisst mellom byggene ved å lage ramper, amfi med trappeløsning og lekeområde i terrenget.

https://nyheter.byggfakta.no/vant-pris-for-oksenoya-prosjekt-301682/nyhet.html

 

Om stedet og navnet

Mennesker har bodd på Oksenøya siden vikingtiden. I middelalderen bestod bebyggelsen av to gårder ved navn Store Oxenøen og Lille Oxenøen. Gårdene var i en lengre periode eid av den katolske kirken, men etter reformasjonen i 1537 tok staten over eiendommene og solgte dem til private brukere. I 1920 sto et arkitektonisk mesterverk klart. Oxenøen Bruk var Norges mest avanserte gartnerianlegg, tegnet av Magnus Poulson, som også har tegnet rådhusene i Oslo og Bærum.

Da Oslo Lufthavn Fornebu stengte, fikk Lund Hagem Arkitekter oppdraget med å tegne et nytt kontorbygg til Norske Skog, og i 1999 stod et av Norges mest spektakulære hovedkontorbygg klart.

Flyplassen på Fornebu under bygging 1935, Oksenøen oppe og til høyre (bilde: Bærum kommune)
Flyplassen på Fornebu under bygging 1935, Oksenøen oppe og til høyre (bilde: Bærum kommune)
Flyplassen på Fornebu 1947, Oksenøen nede og til venstre (bilde: Bærum kommune)
Flyplassen på Fornebu 1947, Oksenøen nede og til venstre (bilde: Bærum kommune)
Låven på Oksenøen bruk 1970 (foto: Bærum kommune)
Låven på Oksenøen bruk 1970 (foto: Bærum kommune)
Portnerboligene Oksenøen bruk 2014 (foto: Bærum kommune)
Portnerboligene Oksenøen bruk 2014 (foto: Bærum kommune)
Per Waalers vei 19-24
Per Waalers vei 19-24
Finn Thorsagers vei 16 med utsyn mot Holtekilen
Finn Thorsagers vei 16 med utsyn mot Holtekilen
Per Waalers vei 19
Per Waalers vei 19
Per Waalers vei 20 og 24, og 22 (i bakgrunnen)
Per Waalers vei 20 og 24, og 22 (i bakgrunnen)

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer