Øvre Haukåsen Velforening

Øvre Haukåsen Velforening

-Boliger
-Bygningstype
1972Byggeår

Styret

Om oss

Øvre Haukåsen Velforening er en huseierforening av og for selveiere i et rekkehusfelt i Ole Messelts vei 10-192, på Lutvann i bydel Alna, øst i Oslo. Vedtekter § 3: "Velforeningens formål er å forvalte og bestyre den felles eiendom, herunder felles garasjeanlegg og de utvendige arealer. Velforeningen kan også arbeide for et bedre bomiljø i området." (NB ikke selve selveier-boligene.) Boligene er 126 selveier-rekkehus på 2 eller 3 plan og 60 ett- eller to-roms leiligheter på ett plan i 2 blokker. For Ole Messelts Vei 30 – 60 (blokkleilighetene) er det i tillegg egne Sameieforeninger. Bebyggelsen fra 1972 ligger ca. 220 moh. og har flott beliggenhet med utsikt over store deler av Oslo. Området grenser inntil Østmarkas friområder med et nett av lysløyper og gangstier, og ligger kun kort gangvei fra det populære Lutvann, med sandstrand og flott badeplass. Kort bilfri gangavstand til Lutvann barneskole eller Haugerud ungdomsskole. Ole Messelts Vei er en blindvei som tar av fra Lutvannsveien og er regulert som privat vei. Kort vei til kollektiv buss / t-bane. Bystyret har vedtatt et fantastisk 10 års byfornyelsesprosjekt for nærområdet Lutvann, Trosterud og Haugerud. Prosjektet startet i praksis høsten 2019.

Rekkehus i Øvre Haukåsen Velforening
Rekkehus i Øvre Haukåsen Velforening

Henvendelser til styret via e-post ohv@styrerommet.no

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer