Om borettslaget

Øvre Silkestrå Borettslag

Øvre Silkestrå Borettslag

Skøyenvn 51-99, Oslo

Styret

Fakturaadresse

S. 0489 Øvre Silkestrå Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Øvre Silkestrå Borettslag.Om nærområdet
166Boliger
BlokkBygningstype
1983Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:948305542
Selskapsnummer:489
Øvre Silkestrå Borettslag

Øvre Silkestrå Borettslag

Skøyenvn 51-99, Oslo
166Boliger
BlokkBygningstype
1983Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:948305542
Selskapsnummer:489

Fakturaadresse

S. 0489 Øvre Silkestrå Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Øvre Silkestrå Borettslag.Om nærområdet

Om oss

Borettslaget ligger idyllisk til ved Frognerparken og Den engelske park, omkranset av store grøntområder. Bygningene er organisert rundt 4 tun og består av tilsammen 167 boenheter, nærbutikk, parsellhager og garasjeanlegg.

 

Øvre Silkestrå borettslag sto ferdig i 1983 og består av 166 leiligheter på en eiendom som er 25047 m2.

 

 

Førhistoriske Skøyen:

Det har sannsynligvis vært en gård her i ca 4000 år (yngre steinalder / eldre bronsealder). Navnet stammer antakelig fra 400-800 E.Kr., i Europas folkevandringstid. Vi vet ikke sikkert hva navnet betyr, men en interessant hypotese er at det kan bety ”Måneguden Skades havnegang”. Skøyen er nevnt første gang 1414 i Hovedø klosters provsbrev om ledingen på Vestre Skiøding

 

De fire Skøyen-gårdene vest i Oslo:

Mellom-Skøyen (Prinsessealléen 36) var vel den opprinnelige, også kalt Søndre eller Store Skøyen, Vestre Skøyen og Hoff-Skøyen.

Nordre Skøyen (Guldbergs vei 25 A) også kalt Lille Skøyen.

Øvre Skøyen (Prinsessealléen 75) også kalt Skøyenbraaten, Søndre Skøyen, Østre Skøyen og Skøien Hovedgaard.

Nedre Skøyen (Prinsessealléen 8) har også vært kalt Maschmanns løkke.

Skøyen Hovedgård ble kjøpt av konsul Nicolay Andresen i 1839. Hans sønn, bankier og russisk konsul, Nicolay August Andresen, som senere tok slektsnavnet Butenschøn, overtok gården i 1863. Det ble utført en rekke arbeider, inspirert av italiensk nyrenessanse og gården tatt i bruk som helårsbolig. Gården ble kjøpt i 1997 av Tore Aksel Voldberg som så fikk utført store restaureringsarbeider på gården.

 

Skøyenparken

Betegnelsen Den Engelske Park stammer fra en artikkel om parken i tidsskriftet Byminner fra 1970-tallet og kommer av parkstilen, med singelganger og myk tilpasning til landskapet. Denne stilen ble utviklet i England på 1700-tallet. Den midtre delen av parken er privat og ble pietetsfullt restaurert rundt 2007. Dammen nederst i denne delen av parken har fått navnet Butensjøen etter N.A. Andresen og er tilholdssted for karper og sjeldne salamandre

 

Den offentlige delen av parken er en byskog og naturpark med broer og gangstier. Turveien og broene ble rustet opp i 2010. Parken består av fin edelløvskog med mektige eiker, alm, asp, bøk og pil. Vi finner også den sjeldne Lodne-fiolen her. Deler av Skøyen-parken vernes spesielt av hensyn til det biologiske mangfoldet. Den frodige vegetasjonen gir livsgrunnlag for mange forskjellige insektarter og et rikt fugleliv. Her kan høres både nattergal og kattugle.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer