Bomløsninger

Manuell bom ved Ringnes Bryggeri i nord (kjøres gjennom murporten) kan av beboere benyttes i forbindelse med flytting eller lignede. Bommen låses opp med OLU-knøkkel (som også brukes for å låse opp strømskapet) og bommen må være lukket for at nøkkelen kan tas ut. Jernia Ringnes Park selger denne nøkkelen. Ringnes Park Vest sameie har også en elektrisk bom ved hovedinnkjørselen fra Thorvald Meyers gate 8-10. Denne bommen kan benyttes når større laste- og flyttebiler ikke kan kjøres gjennom murporten ved Ringnes Bryggeri. Dersom det er ønskelig å benytte bommen, så kan Olav kontaktes per e-post: hansolavvelle(at)hotmail.com

Logg inn for å lese resten

Du må være innlogget som beboer i Ringnes Park Vest Sameie for å se hele temaet.