Om sameiet

Sentrum Park Boligsameie

Sentrum Park Boligsameie

Eivind Torps Veg 2 A, 2408, Elverum

Styret

Fakturaadresse

S. 4264 Sentrum Park Boligsameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Sentrum Park Boligsameie.Om nærområdet
89Boliger
BlokkBygningstype
2018Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:921519699
Selskapsnummer:4264
Sentrum Park Boligsameie

Sentrum Park Boligsameie

Eivind Torps Veg 2 A, 2408, Elverum
89Boliger
BlokkBygningstype
2018Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Sameie
Organisasjonsnummer:921519699
Selskapsnummer:4264

Fakturaadresse

S. 4264 Sentrum Park Boligsameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Sentrum Park Boligsameie.Om nærområdet

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer