Om borettslaget

Sørhellinga Borettslag

Sørhellinga Borettslag

Simon Darres Vei 1-75, Oslo

Styret

Fakturaadresse

S. 0311 Sørhellinga Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Sørhellinga Borettslag.Om nærområdet
75Boliger
Rekkehus, SmåhusBygningstype
1964Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:950427760
Selskapsnummer:311
Sørhellinga Borettslag

Sørhellinga Borettslag

Simon Darres Vei 1-75, Oslo
75Boliger
Rekkehus, SmåhusBygningstype
1964Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:950427760
Selskapsnummer:311

Fakturaadresse

S. 0311 Sørhellinga Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Sørhellinga Borettslag.Om nærområdet

Om oss

Sørhellinga borettslag

Sørhellinga ble bygget i årene 1964 - 65. Arkitekt var Alex Christiansen.

Borettslaget ble bygget på tomt som var festet fra Oslo Kommune. Tomten ble kjøpt i 1986. På grunn av galt fastsatt tomtegrense i 1986 ble det foretatt en justering av tomtegrensen i 2000.

I de årene borettslaget har bestått er det lagt ned mye arbeid i opparbeiding av utearealene og resultatet er frodige og vakre hager. Det gjennomføres også mye vedlikehold av fellesarealer gjennom dugnadene som gjennomføres vår og høst.

Den lille skogteigen mellom husrekkene kalt Lilleskogen, har alltid vært til glede for de yngste beboerne. Blomster, bær og sopp og de mange fine gjemmestedene der gjør borettslaget til et spennende sted å vokse opp.

Navnehistorie og geografi

Sørhellinga er ett av seks borettslag på Tveita. Navnene på de fem andre borettslagene i området er Lohøgda, Luren, Lønnealléen, Smalvollskogen og Tveita.

Tveita er det riktige navnet på den gamle herregården som er grunnlaget for navnet på området. Tvetenveien fikk navnet sitt lenge før bydelen var planlagt.

Tveita ligger på et platå vel 100 meter over havet, med en bratt skogkledd skråning ned mot Akersdalen og Alna. Sigrid Undsets vei danner en intern trafikklinje rundt boligbebyggelsen og danner også et skille mellom boligområdet og områdene rundt.

Sørhellinga ligger til blindveien Simon Darres vei som er knyttet til Sigrid Undsets vei i nord.

Alle veinavnene på Tveita er hentet fra Sigrid Undsets trilogi om Kristin Lavransdatter. Simon Darre var Kristins forsmådde forlovede. De andre veiene har navn etter Kristin selv, etter faren Lavrans, moren Ragnfrid, husbonden Erlend, hans bror Gunnulv og Kristin og Erlends sønn Nåkkve.

Tveten herregård ligger ovenfor havnehagen, øst for Sørhellinga. Opp til gården går det en lønneallé som antas å være plantet for ca 250 år siden. Gården var i drift til1960-tallet da utbyggingen av området startet. Ridestallen på gården har lang tradisjon og er flittig benyttet av barn og ungdom fra strøket.

Vi viser også til følgende nettadresse for mer informasjon om Tveita-området:

http://nn.wikipedia.org/wiki/Tveita#Burettslagahttp://nn.wikipedia.org/wiki/Tveita#Burettslaga

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer