Om borettslaget

Sporveisfunksjonærenes Brl.

Sporveisfunksjonærenes Brl.

Ugleveien 4,6,8,10,12, Oslo

Styret

Fakturaadresse

S. 7530 Sporveisfunksjonærenes Brl.
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Sporveisfunksjonærenes Brl..Om nærområdet
64Boliger
BlokkBygningstype
1925Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:953580950
Selskapsnummer:7530
Sporveisfunksjonærenes Brl.

Sporveisfunksjonærenes Brl.

Ugleveien 4,6,8,10,12, Oslo
64Boliger
BlokkBygningstype
1925Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:953580950
Selskapsnummer:7530

Fakturaadresse

S. 7530 Sporveisfunksjonærenes Brl.
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Sporveisfunksjonærenes Brl..Om nærområdet

Om oss

Tåsen hageby ligger nord for Ullevål sykehus og avgrenses av Ullevål hageby og Berg i vest, og Bakkehaugen og Voldsløkka i øst. Bebyggelsen er i det alt vesentlige fra 1920-åre

Kristiania kommune sikret seg i 1915 en stor eiendom, Tåsenløkken, på de nederste delene av jordene til Søndre Tåsen gård. På eiendommen Store Ullevål i vest var allerede Ullevål hageby-utbyggingen i full gang, og Ullevål sykehus ble etablert på slutten av 1800-tallet og vokste jevnt og trutt. På Tåsen-jordene nord for sykehuset var det klart for en omfattende boligutbygging, kalt Tåsen hageby.

Selv om Tåsen hageby lå i det tidligere Aker herred, var det Oslo (før 1925 Kristiania) som drev fram boligbyggingen her, siden byen ved inngangen til 1900-tallet var blitt for liten. Kommunen stilte tomter til rådighet og gav lån til boligbygging, til gjengjeld fikk bare innbyggere av hovedstaden flytte inn i husene.

Byggingen av Tåsen hageby startet 1920 med Taasenløkkens byggeselskap (Spångbergveien og Jutulveien), og videre fulgte prosjekter fra en rekke byggeselskap og enkelte privatpersoner fram til 1926, da strøket var nesten ferdig utbygd.

kilde: http://sognhistorielag.wordpress.com/lokalt-leksikon/omrader/tasen-hageby/

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer