Stenbråtlia Borettslag

Stenbråtlia Borettslag

34Boliger
Enebolig, RekkehusBygningstype
2014Byggeår

Styret

Om oss

Bilde fra Nedre Lekeplass
Bilde fra Nedre Lekeplass

Husene er rekkehus fra 1 til 4 i rekke og ligger i en vestvendt helling, med lys og luftig beliggenhet. Flere av husene har fjordutsikt mot Bunnefjorden fra stuevindu eller takterrasse. Alle hus har takterrasse og en vestvendt balkong.

Husene er miljøvennlige lavenergihus. Det betyr at de ikke har samme varmetap som andre boliger. Husene har balansert ventilasjon og vannbåren varme i gulvet i alle etasjer.

Alle boliger har fiberlinje til TV og internett helt inn i sikringsskapet.

Alle boliger har en garasjeplass i garasjeanlegget med Schneider ladestasjon (type 2) for lading av elektrisk bil.

Vi har to lekeplasser på eiendommen og en felles redskapsbod for deling av hageutstyr og verktøy. I enden av borettslaget er det en trapp opp til gangvei som leder til barnehage, skole, handlesenter og kollektivknutepunkt.

Sommerfest i borettslaget
Sommerfest i borettslaget

Har du akkurat flyttet inn her hos oss i Stenbråtlia? Her har vi prøvd å samle litt nyttig informasjon til deg.

TV/Bredbånd

Vi har fiberlinjer fra Telenor helt inn til sikringsskapet. Dette sikrer oss ett stabilt og godt tilbud. Grunnpakken fra Telenor (Frihet M) er stadig i endring, men i praksis inneholder den ett sett med poeng som du kan velge å bruke til bredbånd, TV-kanaler og streaming-tjenester som for eksempel HBO og Viaplay.

Ønsker du å justere poengfordelingen eller kjøpe flere poeng gjør du det på Telenor sine kundesider.

Parkering og elbil-lading

Alle beboere har en garasjeplass. Vi har ingen parkeringsvakt hos oss, men oppfordrer alle til å benytte sin garasjeplass så vi ikke går tom for gjesteparkering. Parkeringsplassene ute er først og fremst for våre gjester.

Hver garasjeplass har en Schneider ladeboks som tilhører andelen. Vi bruker Movel til administrasjon og fakturering av lading, så du må opprette et abonnement hos dem. Mer informasjon om dette finner du på tema-sidene til Vibbo når du har fått full tilgang til Vibbo.

Varme og klima

Husene våre er utstyrt med vannbåren varme i underetasjen, stua og på badene. Denne vannbårne varmen er en meget behagelig og kostnadseffektiv oppvarming. Brukt riktig vil det ikke være behov for ytterligere oppvarming av boligen. Husene våre har også balansert ventilasjon.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Vedlikehold og ettersyn av boligens og dens anlegg er viktig for å sikre at standarden opprettholdes over tid, dette er ditt som beboer og andelseiers ansvar.

Du plikter å sette deg inn i FDV-permen du fikk ved overtagelse av boligen. Vi har også en digital vedlikeholdskalender som du kan abonnere på fra for eksempel Google Kalender, Apple iCal eller Microsoft Outlook.

Mer informasjon om dette finner du på tema-sidene til Vibbo når du har fått full tilgang til Vibbo.

Årlig kontroll av bolig

Styret arrangerer annethvert år en brannvern-runde der varslingsanlegget og slukkeapparater testes og inspiseres. Dette skjer normalt sett i mai/juni. Beboere plikter å slippe inn inspektøren.

Styret arrangerer også service og filterskifte på alle ventilasjonsanleggene, som regel i november. Beboere plikter å slippe servicefolk inn på disse rundene.

Vi har også en avtale med en rørlegger om en servicerunde til de som melder inn behov om det på det vannbårne varmeanlegget i november/desember måned hvert år.

Vaktmestertjenester

Av vaktmestertjenester har vi fast avtale om gressklipping av fellesområder om sommeren, snømåking og grusing av veien om vinteren, samt gatefeiing på våren.

Vaktmesterselskapet etterstreber å få måkt innen 09:00 dagen etter større snøfall.

Søppel og søppeltømming

Vi har tre søppelbrønner. En for glass/metall, en for papp/papir og en for restavfall.

Disse brønnene er ganske store, men vi opplever likevel at papp/papir brønnen av og til blir full. Dette er gjerne i forbindelse med jul eller påske, eller når noen flytter inn. Styret oppfordrer alle til å dele opp pappesker i mindre biter for å unngå at brønnen fylles for raskt.

Når kommunen tømmer vår søppel kan du finne ut på på kommunens nettsider.

Redskapsboden

Ved nedre lekeplass har vi en redskapsbod. Denne er ment for felles glede. Her vil du finne ett godt utvalg av hageredskaper, gressklippere og lignende.

Alt du finner her er donert av beboerne til felleskapet. Har du noe du vil donere er det bare å sette det i boden. Koden til døra finner du ved å spørre en nabo eller en i styret.

Dugnader og sosiale samlinger

Vi pleier å ha en dugnad i begynnelsen av mai for å gjøre gatene våre fine til 17. mai. Denne arrangeres av Grøntutvalget og avsluttes som regel med ett sosialt arrangement. Vi har også av og til en høstdugnad.

Vi har de siste årene hatt stor suksess med å istedet for å arrangere en eller to store dugnader, hatt flere korte dugnader med veldig konkrete oppgaver.

Trivselsutvalget pleier å arrangere en sommerfest i august og juletre-tenning med en mini-konsert av det lokale skolekorpset første søndag i advent. Ellers arrangerer vi årlig en Halloween-fest for barna i garasjeanlegget sammen med Mikkelsgrenda Borettslag.

SMS og Facebook-gruppe

Styret legger primært ut informasjon til beboere her på Vibbo og varsler om viktig informasjon på SMS. Vi oppfordrer alle til å installere Vibbo-appen og aktivere varsling der.

Borettslaget har en beboerdrevet Facebook-gruppe. Dette er ikke en offisiell kommunikasjonskanal til styret, men vi i styret prøver å følge med, svare og legge ut informasjon i denne kanalen også.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer