Om borettslaget

Teisen Park Borettslag

Teisen Park Borettslag

Klosterheimveien 2-26 9-13, Oslo

Styret

Fakturaadresse

S. 0053 Teisen Park Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Teisen Park Borettslag.Om nærområdet
539Boliger
BlokkBygningstype
1950Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:952556819
Selskapsnummer:53
Teisen Park Borettslag

Teisen Park Borettslag

Klosterheimveien 2-26 9-13, Oslo
539Boliger
BlokkBygningstype
1950Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:952556819
Selskapsnummer:53

Fakturaadresse

S. 0053 Teisen Park Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Teisen Park Borettslag.Om nærområdet

Om oss

Teisen er et boligstrøk mellom Valle Hovin og Tveita i Bydel Alna i Oslo. Strøket omkranses av veiene riksvei 190 (del av Ulvensplitten), ring 3, Tvetenveien og Ole Deviks vei. De to førstnevnte møtes i Teisenkrysset.

Teisen park Borettslag har store grøntområder mellom blokkene (80 mål). Disse vedlikeholdes av våre vaktmestre og gartnerfirmaet Din Hage og er av stor, positiv betydning for bomiljøet.

Grøntområdet i Teisen park borettslag er tilrettelagt for rekreasjon, aktiviteter og opphold utendørs - kos deg ute! Vi har i tillegg to store lekeplasser, flere grillplasser og uteområder med benker.

Her kan du nyte freden - utenfor Prost Hallings vei 1
Her kan du nyte freden - utenfor Prost Hallings vei 1
Teisen park borettslags motto
Teisen park borettslags motto

Navnet er etter Teisen gård. Søndre Teisen ble i 1582 utlagt til fri gressgang og fedrift for borgernes dyr i Oslo. Fra 1666 regnet man Teisen som slottsmark.

I 1844 ble det på Teisen gjort et rikt funn av sølvsaker, muligens nedgravd i 960-årene. Før boligutbyggingen var Teisen vesentlig jordbruksområde. Teisen Teglverk ble nedlagt i 1883. Teisen eng ble kjøpt av Kristiania kommune i 1918. Den eldre bebyggelsen hadde tilknytning til forstaden Bryn. Teisen videregående skole åpnet i 1921 og nedlagt i 1984. Man bygget 3-etasjes boligblokker på Teisen over et større felt i OBOS regi. Arkitektene var Frode Rinnan, Olav Tveten, Kjell og Ulf Colbjørnsen. Blokkene sto klare for innflytting i 1954. Det har også vært noe boligreising i senere år.

Fakta om borettslaget: Teisen Park Borettslag AL Organisasjonsnummer 952 556 819. Borettslaget ligger i bydel 12 Alna i Oslo, og har følgende adresser:

Klosterheimveien 2 - 26 Prost Hallings vei 1 - 5, 6 - 8 og 12 - 24 Regnbueveien 1 - 17 Teisenveien 20- 24, 23 - 27 og 15 - 25 Tvetenveien 15 - 25 Spektrumveien 1 - 5.

Borettslaget består av 537 andelsleiligheter, fordelt på 31 bygninger og 56 oppganger. I tillegg kommer 2 tjenesteboliger hvor innskudd ikke er beregnet. Tomten som ble kjøpt i 1986 har gårdsnummer 138, bruksnummer 48, 50 og 53 og er på 109 922 kvm. Første innflytting skjedde i 1950/52. Borettslaget byttet navn fra Teisen borettslag til Teisen Park borettslag i juni 2013.

Informasjon for meglere vedr. gårds- og bruksnummer: Oslo 0301-138/48 Klosterheimveien 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 0666 Oslo Prost Hallings vei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 0666 Oslo Regnbueveien 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 0664 Oslo Spektrumveien 1, 2, 3, 4, 5, 0666 Oslo Teisenveien 23, 25, 27, 0666 Oslo Tvetenveien 15, 17, 19, 21, 23, 25, 0666 Oslo

Oslo 0301-138/50 Prost Hallings vei 24, 0666 Oslo

Oslo 0301-138/53 Teisenveien 20, 22, 24, 26, 0666 Oslo

Gang- og sykkelveien fra Klosterheim bussholdeplass, langs Tvetenveien
Gang- og sykkelveien fra Klosterheim bussholdeplass, langs Tvetenveien
Det er vår i borettslaget. Velkommen til blomsterhaven
Det er vår i borettslaget. Velkommen til blomsterhaven
Teisen gård, tidligere barnehage, sees i bakgrunnen
Teisen gård, tidligere barnehage, sees i bakgrunnen
Bilde er tatt utenfor Klosterheimveien 13. Vi har mange koselige øyer hos oss
Bilde er tatt utenfor Klosterheimveien 13. Vi har mange koselige øyer hos oss
Utsikt mot Ringveien - store fine friområder
Utsikt mot Ringveien - store fine friområder

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer