Ulven Borettslag

Ulven Borettslag

Karl Staaffs Vei 1-47/2-56, Oslo
441Boliger
BlokkBygningstype
1954Byggeår
Styret

Om oss

Generelt

Borettslaget består av 19 blokker på 4 etasjer, organisert i 5 kvartaler. Det er lekeplass i hvert kvartal. Alle blokkene fyres med radiatorer og hver blokk har eget bergvarmeanlegg fra 2019-2020. I Karl Staaffs vei 6 finner du Matkroken nærbutikk, vaktmesterkontoret, festlokale og stort fellesvaskeri. Kabel-TV leveres av Telia/Get.

 

Parkering

Borettslaget har 125 garasjer, 38 oppstillingsplasser som leies ut og en stor parkeringsplass. Alle garasjer og utleieplasser har mulighet for lading. I tillegg er det gateparkering i Karl Staaffs vei, og det finnes et garasjelag for eierne i Ulven og Helsfyr borettslag.

Parkeringsplassen For å parkere på den store parkeringsplassen må du ha gyldig parkeringsbevis, utlevert av vaktmester (erstattes med elektronisk løsning fra 01.01.2021). Borettslaget disponerer den delen av plassen som har grusdekke. Husk å legge parkeringsbeviset godt synlig i frontruten på bilen. Det er også mulig å parkere på grusplassen mot avgift gjennom Easypark.

Oppstillingsplasser Borettslaget har 38 oppstillingsplasser langs Ulvenveien og øverst i Karl Staaffs vei. Disse kan leies av borettslaget. Alle plassene har ladeboks eller mulighet for montering. Ledige plasser utlyses på oppslagstavlen ved vaktmesterkontoret og her på Vibbo. Tildeling blant søkerne skjer etter ansiennitet. Dersom beboer flytter eller sier opp parkeringsplassen går leieretten tilbake til borettslaget.

Garasjer I tillegg til dette har borettslaget 125 garasjer. Alle garasjene har ladeboks eller mulighet for montering. Leieretten selges fritt mellom beboere i Ulven Borettslag. Garasjene utlyses/annonseres av selger etter eget initiativ. Du kan ofte finne ledige leieretter på oppslagstavlen ved KS6 eller her på Vibbo.

Hver andel i borettslaget kan kun ha leierett til én garasje i Ulven borettslag og du kan ikke samtidig ha garasje i garasjelaget.

Garasjelaget Garasjelaget heter AS Ulven-Helsfyr-Garasjene og er et selvstendig aksjeselskap. For å kjøpe garasje må du være eier i Ulven borettslag eller Helsfyr borettslag.  Du kan kun eie én aksje/garasje i ASet og kan ikke samtidig eie garasje i Ulven borettslag.

P-Service Parkeringen overvåkes av P-Service, som har telefonnummer 41 25 53 84.

Parkering i kvartalet Parkering i kvartalet er ikke tillatt, annet enn korte stopp (maksimalt 20 minutter). Unntaket er ved flytting e.l. som krever lengre parkering. I forbindelse med dette kan vaktmester utlevere en egen dispensasjon som legges godt synlig i frontruten på bilen.

Motorsykkel og elsykkel Elsykkel parkeres i sykkelstativene eller i sportsbod. Motorsykkel parkeres ved sykkelstativene eller oppmerket sted i kvartalene.

Andre lademuligheter for bil Det er kommunale ladeplasser nederst i Karl Staaffs vei. I tillegg er det anledning til å benytte ladeboksene på plassene til Matkroken utenom åpningstid.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer