Om borettslaget

Ulven Borettslag

Ulven Borettslag

Karl Staaffs Vei 1-47/2-56, Oslo

Styret

Fakturaadresse

S. 6009 Ulven Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Ulven Borettslag.Om nærområdet
441Boliger
BlokkBygningstype
1954Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:947851217
Selskapsnummer:6009
Ulven Borettslag

Ulven Borettslag

Karl Staaffs Vei 1-47/2-56, Oslo
441Boliger
BlokkBygningstype
1954Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:947851217
Selskapsnummer:6009

Fakturaadresse

S. 6009 Ulven Borettslag
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Ulven Borettslag.Om nærområdet

Om oss

Generelt

Borettslaget består av 19 blokker på 4 etasjer, organisert i 5 kvartaler. Det er lekeplass i hvert kvartal. Alle blokkene fyres med radiatorer og hver blokk har eget bergvarmeanlegg fra 2019-2020. Bergvarmeanlegget produserer også varmt tappevann, så strømbehovet i boligene er lavt. Varmtvann og fyring er inkludert i felleskostnadene. I Karl Staaffs vei 6 finner du Matkroken nærbutikk, vaktmesterkontoret, festlokale og stort fellesvaskeri. Kabel-TV leveres av Telia/Get. Lynet Internett har fiberlinjer inn i alle leiligheter.

Parkering

Borettslaget har 128 garasjer, 49 oppstillingsplasser som leies ut og en stor parkeringsplass. Alle garasjer og utleieplasser har mulighet for lading. I tillegg er det gateparkering i Karl Staaffs vei, og det finnes et garasjelag for eierne i Ulven og Helsfyr borettslag.

Parkeringsplassen For å parkere på den store parkeringsplassen må bilen være registrert i elektronisk løsning hos borettslaget. Borettslaget disponerer den delen av plassen som har grusdekke. Det er også mulig å parkere på grusplassen mot avgift gjennom Easypark.

Oppstillingsplasser Borettslaget har 49 oppstillingsplasser langs Ulvenveien og øverst i Karl Staaffs vei. Disse kan leies av borettslaget. Alle plassene har ladeboks eller mulighet for montering. Ledige plasser utlyses på oppslagstavlen ved vaktmesterkontoret og her på Vibbo. Tildeling blant søkerne skjer etter ansiennitet. Dersom beboer flytter eller sier opp parkeringsplassen går leieretten tilbake til borettslaget.

Garasjer I tillegg til dette har borettslaget 128 garasjer som leies ut til andelseiere. Alle garasjene har ladeboks eller mulighet for montering. To av garasjene er forbeholdt store kjøretøy og er ikke omsettelige. Leieretten til de øvrige garasjene omsettes fritt mellom andelseiere i Ulven Borettslag. Garasjene utlyses/annonseres av selger etter eget initiativ. Du kan ofte finne ledige leieretter på oppslagstavlen ved KS6 eller her på Vibbo.

Hver andel i borettslaget kan kun ha leierett til én garasje i Ulven borettslag og du kan ikke samtidig ha garasje i garasjelaget.

Garasjelaget Garasjelaget heter AS Ulven-Helsfyr-Garasjene og er et selvstendig aksjeselskap. For å kjøpe garasje må du være eier i Ulven borettslag eller Helsfyr borettslag.  Du kan kun eie én aksje/garasje i ASet og kan ikke samtidig eie leierett til garasje i Ulven borettslag.

Andre lademuligheter for bil Det er anledning til å benytte ladeboksene på næringsplassene ved KS6 utenom åpningstid. I tillegg er det er kommunale ladeplasser nederst i Karl Staaffs vei.

Parkering i kvartalene Parkering i kvartalet er ikke tillatt, annet enn korte stopp (maksimalt 20 minutter). Unntaket er ved flytting e.l. som krever lengre parkering. Kontakt vaktmester for registrerering av dispensasjon.

Motorsykkel og elsykkel Elsykkel parkeres i sykkelstativene eller i sportsbod. Motorsykkel parkeres ved sykkelstativene eller oppmerket sted i kvartalene.

P-Service Parkeringen på området overvåkes av P-Service, som har telefonnummer 41 25 53 84.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer