Vivenova Borettslag

Vivenova Borettslag

Kavegen 31, HAMAR
6Boliger
EneboligBygningstype
2004Byggeår

Styret

Om oss

ViveNova, Kavegen 21 og 23
ViveNova, Kavegen 21 og 23

 

ViveNova - inntun 2017
ViveNova - inntun 2017

PROPSJEKTBESKRIVELSE pr 20220912

Bofellesskapet ViveNova (latin = bo på nytt)

ViveNova Borettslag - stiftet 14. 11.2003

ET FRAMTIDSRETTET OG NYTENKENDE BOLIGPROSJEKT.

Vi er noen vennepar som var kommet til det stadium i livet da barna hadde flyttet ut, og noen av oss var i pensjonsalderen. Alle satt vi med alt for store boliger og hager. Vi drøftet så mulighetene for å skaffe oss enklere boliger tilpasset denne nye fasen og fremover i livet. Andelseier og bruker av boenhet skal være minst 50 år.

Vi satset på en type bofellesskap, et trygt bomiljø med boenheter på ca. 85 m2 på plan 1 og ca 50 m2 i plan 2. Et lite hageareal for den enkelte, men med fellesarealer og et felleshus for aktiviteter og gjester.

Arbeidene med veg, vann og kloakk startet i januar 2004 med innflytting i 1. kvartal 2005. ViveNova Borettslaget ble stiftet av HOBBL (nå OBOS Innlandet) som tiltakshaver med Hedalm Boliger som totalentreprenør og initiativtakerne hadde førsterett til kjøp av andeler.

· Det er bygget 6 boenheter á ca. 135 m2, et felleshus på ca. 100 m2 og en utebod på ca. 35m2. Felleshuset med "storstue", terrasse, hobby-/trimrom, gjesterom og bad m/toalett er bygget ovenpå garasjeanlegg m/boder, felles fyrhus og verksted.

· Boenhetene har livsløpsstandard hvor grunnplan er innredet for rullestolbruker.

· Bygget slik at boenhetene sammen med felleshuset danner et inntun.

· Løsningen bygger på trygghet, nettverk, fellesskap og nærhet.

· Det er viktig for oss å skape et trygt og trivelig bomiljø, både fysisk og sosialt.

· Vi satset på bruk av miljøvennlige materialer.

· Balansert ventilasjon med varmegjenvinning, sparer energi og effekt.

· Vannbåren gulvvarme fra felles varmepumpe med varme fra borede brønner som grunnlast, og gasskjel som spisslast og reserve. Varmesystemet sørger for felles oppvarming av varmt tappevann.

· Gassopplegg fra felles tank til hver enhet for gasskomfyr, utegrill og gasspeis. Felleshus og 4 boenheter har gasspeis og 2 boenheter har ovn/peis for ved til hygge og som reserve.

· 2 felles strømabonnement, ett for tekniske fellesanlegg og ett for felleshus og boenheter. Men individuell måling av oppvarmingsenergi, strøm, gass og vann.

· Gangarealene i inntunet har snøsmelteanlegg som sørger for snø- og isfrie gangveger.

· Felleshuset brukes til tirsdagskaffe, sosiale sammenkomster, bursdagsfeiringer, strikkekafe etc. Felleshuset med kjøkken og stue leies ut til møter, bursdager, konfirmasjoner etc. 25 spiseplasser.

Pr. dato er det ikke realisert lignende tiltak i Hamar, og vi har innhentet noen erfaringer fra lignende gjennomførte prosjekter andre steder i landet. Vi har blant annet besøkt: - ”Tusendørshuset” i Askim – bygget i 1994 med boenheter og fellesrom for 5 familier med barn.

- Skyttertunet i Kongsberg – med 13 boenheter og felleshus for pensjonister.

Det er mange som har tenkt i de samme baner tidligere, men svært få har gjort noe med ideen. Men vi har realisert våre ideer på et tomteareal på ca 3 dekar ca 2,5 km fra Hamar sentrum.

Det er mange som har tenkt i de samme baner tidligere, men svært få har gjort noe med ideen. Men vi har realisert våre ideer på et tomteareal på ca 3 dekar ca 2,5 km fra Hamar sentrum.

Det gikk mye tid til søking etter egnet tomt, og vi var i konkurranse med kapitalsterke og profesjonelle entreprenørselskaper/utbyggere. Vi så på ca 10 tomter, men få egnet seg godt til vårt prosjekt pga gjeldende reguleringsplan og eksisterende bygninger.

Ved å utvikle slike prosjekt ser vi flere fordeler for kommunen:

- I et bofellesskap er det mulig å bistå hverandre med praktiske tjenester.

- Bofellesskap for seniorer sparer kommunen for millioner i omsorgsutgifter.

- Det frigjør større boliger for familier som vil flytte til Hamarområdet.

- Et slikt prosjekt vil kunne danne mønster for lignende tiltak andre steder.

- Bygging av bofellesskap for seniorer er bærekraftig.

 

FORMÅL

ViveNova borettslag er et andelslag som har som formål å skape et bofellesskap med livskvalitet og miljø som gir muligheter både til individuell frihet og sosialt nettverk.

Laget har dessuten som formål å oppføre boenheter og felleshus med livsløpsstandard, samt garasjeanlegg. Felleshuset skal være et viktig redskap til å organisere et aktivt, trygt og godt miljø som dekker beboernes behov for sosiale aktiviteter og sosialt fellesskap og nettverk i seniorfasen.

MÅL

· Trygghet

· Gjensidig omsorg

· Fellesskap og samhold

· Personlig initiativ

· Økonomi som vi kan leve med

· Livsløpsstandard

· God norsk byggeskikk

· Miljøvennlige materialer

· Miljøvennlig energibruk

STRATEGI

· Faste fellesmøter

· Arbeidsgrupper med definerte ansvarsområder og tidsfrister

· Egeninnsats

· Innhente info og erfaringer fra andre

· Effektiv intern info

· Bruke fagmiljøer

· Utvikle egenkompetanse

Gjennomføring:

Det gikk over 4 år med planlegging og tomtesøk før det ble avtale om byggestart. Innflytting vinter og vår 2005. Bofellesskapet er organisert i et borettslag – ViveNova Borettslag – med OBOS Innlandet som forretningsfører.

Leve hele livet! Utvikling av bofellesskap kan hindre en framtidig eldrekrise

Kontaktpersoner:

ViveNova Borettslag,

v/ styreleder Nils-Jørgen Hervig,

Kavegen 25, 2319 Hamar Tlf. 9003 7156

E-post: nils.hervig@online.no

ViveNova Borettslag,

v/sekretær Thor Herman Bøhle,

Kavegen 29, 2319 HAMAR.

Tlf. 9178 5860 E-post: th.bohle@online.no

Aldersvennlig Norge:

Link til artikkel og video: https://www.planleggelitt.no/skal-vi-bli-gamle-sammen/https://www.planleggelitt.no/skal-vi-bli-gamle-sammen/

 

ViveNova m felleshus
ViveNova m felleshus
Utebod
Utebod
Felleshus m søppelbod og verksted 2017
Felleshus m søppelbod og verksted 2017
Felleshus m garasjer 2017
Felleshus m garasjer 2017

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer