Sameiet Westye Egebergs Gate 4

Sameiet Westye Egebergs Gate 4

Westye Egebergs Gate 4 A C, Oslo
63Boliger
BlokkBygningstype
1936Byggeår

Styret

Om oss

Westye Egebergs gate (1-7, 2-8)[1] er en gate i strøket Gamle Aker i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Gaten har fra 1934 navn etter grosserer Westye Martinius Egeberg (1805–1898). Han eide løkken Utsikten eller Egebergløkken med eldre løkkebebyggelse på eiendommen Akersveien 24B. Det nåværende «Egebergslottet» på denne eiendommen sto ferdig i 1901 som privat palé for sønnesønnen Einar Westye Egeberg, etter tegninger av arkitekt Halfdan Berle. Det ble ombygget til leiegård omkring 1930.

Gaten går fra Akersveien ved Vår Frelsers gravlund til Telthusbakken ved Gamle Aker kirke. Området kalles fremdeles «Egebergløkka». Westye Egebergs gate ligger på Akerryggen, et høydedrag fra Akersneset der Akershus festning ligger, langs Akersgata gjennom Hammersborg til St. Hanshaugen.

Mot øst ligger gaten langs skrenten ned mot Maridalsveien med et stort friområde, restene av en stor løkke som allerede på 1700-tallet het Utsikten. Nordre del av friområdet mot Telthusbakken brukes til parsellhager.

I 2005 og 2006 var det sterk motstand fra strøkets beboere mot utbygging med bl.a. boliger vest for den nordlige delen av gaten. I 2006 ble det vedtatt å bygge barnehage på det omstridte området.

Westye Egebergs gate 3 og 4 sett fra Utsikten
Westye Egebergs gate 3 og 4 sett fra Utsikten

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer