Om borettslaget

Brl Ila Kvartal 2 B

Brl Ila Kvartal 2 B

Uelands Gate 26 - 52, Oslo

Styret

Fakturaadresse

S. 7413 Brl Ila Kvartal 2 B
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Brl Ila Kvartal 2 B.Om nærområdet
114Boliger
BlokkBygningstype
-Byggeår

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:952787640
Selskapsnummer:7413
Brl Ila Kvartal 2 B

Brl Ila Kvartal 2 B

Uelands Gate 26 - 52, Oslo
114Boliger
BlokkBygningstype
-Byggeår

Styret

Selskapsopplysninger

Selskapsform:Borettslag
Organisasjonsnummer:952787640
Selskapsnummer:7413

Fakturaadresse

S. 7413 Brl Ila Kvartal 2 B
v/OBOS Eiendomsforvaltning, Pb. 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Nærområdet

Nyttig informasjon og fakta om nærområdet til Brl Ila Kvartal 2 B.Om nærområdet

Om oss

ULVETRAPPEN

Borettslaget Ila kvartal IIB består av 114 andelsleiligheter på hver side av Ulvetrappen langs Uelandsgate. Nummer 28-32 ligger på nedsiden av trappen, med port ut til Aleksander Kiellands plass. Nummer 34-44 ligger i det som kalles midtre gård og som går i ett med øvre gårds nummer 46-52, med bue mellom de to.

Uelands gate 26-32 - Nedre gård
Uelands gate 26-32 - Nedre gård
Portal mot Midtre gård - Uelands gate 34-44
Portal mot Midtre gård - Uelands gate 34-44

Historie og arkitektur

Ila Kvartal IIB et en del av boligkomplekset Ilakvartalene, som omfatter seks kvartaler langs Uelands gate (oss), Fougstad gate (Ila Kvartal I og IIA), Colletts gate (Ila kvartal III, V og VI) og Evald Ryghs gate (Ila Kvartal IV). Midt i boliganlegget ligger den monumentale Ilatrappen, Ulvetrappen på folkemunne.

Ilakvartalene er bygget av Oslo kommune og ble ferdigstilt i perioden 1925-1932. De 725 boligene i nyklassisistisk stil er et av de største anleggene fra perioden 1914-1933. Reguleringssjef Harald Hals, som ledet Boligdirektørens kontor, sto selv for utformingen av Ilakvartalene med plassering av gater, plasser og bygninger i terrenget. Bygningene følger terrenget med en rekke trapper og murer. Ila Kvartal IIB ble ferdigstilt i 1926-1927.

Ila kvartalene - Ulvetrappen
Ila kvartalene - Ulvetrappen

Om Ilakvartalene sies i utkast til Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020:

“Ila-området fra 1920-årene er kanskje det flotteste helhetlige boligområdet fra 1920-tallets boligreisning i Oslo. Området fremstår med byplanmessige trekk og et helhetsgrep på høyde med Torshov, men betydelig mer intakt og godt bevart enn dette. Sonen omkring Ilatrappen er unik, men området har også andre sterke sekvenser av historiske byrom. Mot øst fremstår området med en slående bysilhuett dominert av de lange, horisontale takflatene, kun brutt av enkelte monumentale elementer (tårnene på Ila skole) […]”

Riksantikvaren omtalte Ilakompleksene slik i 2010:

“Hele anlegget, og særlig sentralpartiet med trappeanlegget, vurderes å være av nasjonal interesse. Ilatrappen med den omliggende bebyggelsen er av de mest storslåtte trappeanlegg i Norge og viser til fulle den nordiske byformingstradisjonens formingsvilje, og evne til å skape varierte romforløp og monumentale aksedragninger som dramatiserer lokale topografiske særtrekk.”

Ulvetrappen

Ulvetrappen deler borettslaget Ila Kvartal IIB i to bygninger og fremstår som en del av borettslagets identitet og ansikt utad. Ulvetrappen er et monumentalt anlegg som forbinder Uelands gate og Fougstads gate, med barokkinspirert utforming, og tydelig inspirasjon fra Spansketrappen i Roma. Harald Hals var opptatt av at alminnelige mennesker skulle ha noe vakkert i å glede seg over der de bodde. På hver sin side av nedre trappeløp, der trappen munner ut i Uelands gate, står Dyre Vaas to skulpturer «Ulvefar» og «Ulvemor» i bronse, hhv. 95 og 126 cm høye, reist for kommunale midler og avduket i 1930. I midten av trappen, som en del av en fontene, finner man skulpturen «Bjørn som klør seg» av Arne Vigeland, reist for kommunale midler og avduket i 1970.

Bor du her?

Registrer deg for å få tilgang til mer informasjon og viktige oppdateringer fra styret.
Skriv inn et gyldig telefonnummer